KPMG uuring: finantsjuhtimise roll ettevõtete strateegias kasvab

Finantsjuht.

FOTO: SCANPIX

Enamus globaalsetest suurettevõtetest kavatseb teha investeeringuid finantsala spetsialistide arendamisse ning riskijuhtimisse, kuna nähakse vajadust tugevdada finantsjuhtimise rolli ettevõtetes, näitab KPMG Internationali uuring.

KPMG Internationali poolt 15 riigis enam kui 440 finantsdirektori ja -juhi seas läbiviidud uuring näitab, et enamus ettevõtetest kavandab investeeringuid ning intelligentsete finantsmudelite rakendamist, teatas KPMG Baltics OÜ.

44 protsenti vastanutest pidas personali arendamist edukuse võtmeküsimuseks, kuid ühtlasi ka väga keerukaks ülesandeks. Üle poole leidis, et inimestega seotud protsessides nagu personali hoidmine ettevõttes ja nende tehniliste oskuse parandamine, seisavad ees dramaatilised muutused. «Nii nüüd kui ka edaspidi peab finantsjuhtimine ulatuma kaugemale tavalisest raamatupidamisest ning aruandlusest, et funktsiooni teadmiste najal saaksid äriüksused teha strateegilisi otsuseid. Intelligentne finantsjuhtimine võimaldab finantsüksusel aidata teha paremaid ja kiiremaid otsuseid, tuginedes õigele ning õigeaegselt edastatud informatsioonile,» ütles KPMG Baltics OÜ juhatuse esimees Andris Jegers.

Võrreldes 2011. aasta uuringuga oli 25 protsenti rohkem finantsjuhte, kelle sõnul tahavad nende ettevõtted väga kulutada raha finantsfunktsiooni parandamisele. Finantsjuhtimise rolli kasvu kinnitab ka fakt, et 49 protsendi finantsala tippjuhtide sõnul saavad nad hästi suhelda ettevõtte juhatusega, samas kui nelja aasta eest arvas nii 40 protsenti. 44 protsenti (varem 33) saavad anda panuse ettevõtte pikaajalise tegevusstrateegia arendamisse ning 56 protsendi arvates on finantsfunktsioonil järgmisel viiel aastal äristrateegia arendamises ja elluviimises veelgi suurem roll.

Edukamad ettevõtted rakendavad oma tegevuses ka kaasaegseid analüüsivahendeid ja -tehnikaid, et pidevalt parandada prognoosivõimekust, riskide tuvastamist ja juhtimist, uute turuvõimaluste avastamist ning finantstulemusi.

Tagasi üles