Harju maakohtus jätkub SRB Bakuu võlakirjade protsess

Harju maakohtus jätkub SRB Bakuu võlakirjade protsessprotsess, kus süüdistatakse Erki Piirsalu, Tõnis Haavelit, Harles Liivi ja Sarunas Skyriust investeerimiskelmuse täideviimises.

Ajavahemikul 18.-26. juulini 2007. aastal korraldas AS Gild Financial Advisory Services (Gild FAS) kinnise OÜ Seaside Residence Baku võlakirjade emissiooni planeeritud kogumahus 16,5 miljonit eurot. Emiteerimise eesmärk oli koguda rahalisi vahendeid, et osta 147 hektarit maad Aserbaidžaanis Bakuu oblastis, kehtestada detailplaneering, ehitada välja infrastruktuur ning seejärel maa müüa.

Võlakirjade emissiooni ettevalmistamise ja korraldamise käigus ilmnes mitmeid täitmata või tingimustele mittevastavad asjaolusid, millest ei teavitatud prokuratuuri selgitusel potentsiaalseid investoreid ega katkestatud emissiooni läbiviimist. Süüdistatavate esitatud valeandmed näitasid pakkumist soodsamas valguses, motiveerides investoreid investeerima, selgitas prokuratuur. Rahalisi vahendeid laekus kokku üle 12 miljoni euro.

Eelkirjeldatud võlakirjade emissiooniga seotud investorid oma raha tagasi ei saanud ega sellest kasumit ei teeninud. Kriminaalmenetluses on tsiviilhagi esitanud üle kolmekümne kannatanu.

Prokuratuur on esitanud investeerimiskelmuse täideviimise süüdistuse Erki Piirsalulele (41), kelmusele kaasaaitamises Tõnis Haavelile (42), Harles Liivile (40) ja Šarūnas Skyriusele (34). Kõik süüdistatavad on varem karistamata. Samuti on süüdistus esitatud ettevõttele AS Gild Financial Advisory Services.

Varasemalt on riigiprokuratuur öelnud, et kahtlustuse investeerimiskelmuse läbiviimises sai 2010. aasta septembris pankrotistunud OÜ Seaside Residence Baku juhatuse liige endine autosportlane Erki Piirsalu. Investeerimiskelmusele kaasaaitamises sai kahtlustuse Gildi kontserni kuuluva AS Gild Partnersi üks asutajatest Tõnis Haavel ja tema äripartner Harles Liiv.

Seaside Residence Baku võlakirjaemissiooni investeerisid teiste hulgas Hans H. Luik, Marcel Vichmann ja Olari Taal. Investoreid pärines Eesti kõrval veel Leedust, Kanadast ja Norrast.

Tagasi üles