Nortal nõuab kohtus ärimeeste loodud ajalooportaali pankrotti

Ajalooportaal Histrodamus.

FOTO: Ekraanitõmmis

Tarkvaraarendaja Nortal taotleb kohtus OÜ Histrodamuse pankrotti, kuna Histrodamus ei täida jõustunud kohtuotsust, mille kohaselt peab Nortalile tasuma 102 000 eurot.

«Histrodamus jättis Nortalile arved tasumata ning Nortalil on põhjust kahelda võlgniku maksejõulisuses,» ütles Nortali kommunikatsioonijuht Liina Vahtras BNSile.

Ajalooportaali omanikud on ETK juht Jaanus Vihand, ärimehed Jaan Puusaag ja Maario Hansman, vandeadvokaat Meelis Pirn ning Merilin Vihand.

Harju maakohtu jõustunud kohtuotsuse kohaselt on Histrodamuse põhivõlg Nortali ees 83 000 eurot ja sellele on lisandunud viivisena ligikaudu 19 102 eurot.

Kohtuotsusest nähtub, et Nortal andis Histrodamusele 2012. aasta juulis üle infosüsteemi, mille eest Histrodamus pidanuks Nortalile tasuma 75 000 eurot, millele lisandub käibemaks ehk kokku 90 000 eurot.

Ühtlasi leppisid ettevõtted kokku, et 50 protsenti võlasummast ehk 45 000 eurot tasub Histrodamus hiljemalt 2012. aasta lõpuks ning ülejäänud 50 protsenti hiljemalt mullu 31. märtsiks. Kokkuleppest tuleneva mis tahes summa tasumisega viivitamisel kohustus ettevõte tasuma viivist 0,1 protsenti tähtajal tasumata summalt iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest.

Histrodamuse selgituste kohaselt kulus neil kokkulepitud ebakvaliteetsete tööde parandamiseks või uuesti tegemiseks 70 000 eurot ning täiendavalt pidanuks Nortal aitama kaasa Histrodamuse keskkonna arendamisele e-õppevahendiks ning projektirahade saamiseks arendustööde teostamiseks. Kuna Nortal ei täitnud endale võetud kohustusi, siis keeldus ettevõte täitmast omapoolse tasu maksmise kohustust. Kohus ettevõtte põhjendustega ei nõustunud.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) on Histrodamust 2011. aastal toetanud 54 827 euroga.

Tagasi üles