Eksperdid: Eesti majanduse olukord paraneb
Lisatud Kuku raadio intervjuu Marje Josinguga

Eesti majandus peaks järgmise poole aasta jooksul paranema.

FOTO: SCANPIX

Eesti konjunktuuriinsituudi (EKI) hinnangul on majandusolukord kuue kuu pärast parem kui praegu ning majanduskliimaindeks ületab taas pikaajalist keskmist.

EKI küsitletud ekspertidest 68 protsenti ootab , et kuue kuu pärast on olukord parem kui praegu, 26 protsenti prognoosib, et olukord jääb umbes samaks ning olukorra halvenemist kardab vaid 6 protsenti ekspertidest. Kokku on ekspertide hinnang 7,5 protsenti.

Toodust nähtub, et septembriga võrreldes on majanduse üldolukorra paranemisootused märgatavalt tugevnenud. Enam kui 2/3 ekspertidest on seda meelt, et 2014. aasta keskpaigas on Eesti majandusolukord parem kui praegu.

Detsembris oli EKI hinnangul Eesti majandusolukord rahuldav ning võrreldes septembriga on hetke olukord vähesel määral paranenud. Samas aga juulis ja septembris tehtud positiivsed ootused täiel määral siiski ei realiseerunud, sest Eesti peamiste kaubanduspartnerite majanduse taastumine jäi oodatust aeglasemaks.

Eesti ekspordi nõrka panust korvas osaliselt prognoositust kiirem sisenõudluse kasv, mis tugines suhteliselt kiirel palgakasvul. Eeldatavalt alandas ekspertide hinnangut tervele aastake iseloomulik madal majanduskasv, mida vaid osaliselt korvas riigi tugev finantsseisund ja eratarbimise tõus.

Tulenevalt mõõdukalt paranenud hetkeolukorra hinnangust ja positiivsemaks muutunud tulevikuootustest on Eesti majanduskliima septembriga võrreldes paranenud 0,7 punkti võrra ja on nüüd 6,5 punkti.

Indeksina väljendatuna on majanduskliima kõrgem nii pikaajalisest keskmisest kui ka septembrikuu näitajast.

Tagasi üles