Alampalga kasv tõstab lasteaia kohatasu ning elatisraha määra

Tallinnas tõuseb ilma ujulata lasteaia kohatasu 37,63 euroni.

FOTO: SCANPIX

Alates sellest aastast on alampalk senise 320 euro asemel 355 eurot kuus. Sellega seoses tõusevad lasteaia kohatasud ning suurenevad elatiseks makstavad summad.

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks olla kuni 20 protsenti palga alammäärast. Tallinnas tuleb kohatasuks maksta 10,6 protsenti palga alammäärast, ujulaga lasteasutustes on see ujula kasutamise perioodil 12 protsenti. Tallinnas on kohatasu seega 2014. aastast 37,63 eurot (ujulaga lasteaedades 42,60 eurot).

Võrdluseks, näiteks Tartus moodustab lapsevanema poolt kaetav osa 11 protsenti ( 39,05 eurot) kehtestatud töötasu alammäärast, Viimsi vallas 20 protsenti (71 eurot), Pärnu linnas 12 protsenti (42,6 eurot) ning Kuressaares üheksa protsenti (senise 28,80 euro asemel 31,95 eurot kuus).

Igakuine elatise määr ei või reeglina olla väiksem kui valitsuse kehtestatud pool töötasu alammäärast ehk miinimumpalgast. Seega ei või 2014. aastal kohtu poolt määratav väikseim elatis olla alla 177,5 euro ühes kalendrikuus. Küll aga tasub arvestada, et tegu on miinimummääraga ja elatise suurus on sõltuvuses nii lapsele varem võimaldatud elukvaliteedist kui ka vanemate varalisest seisundist. Seetõttu on elatise määr üsna tihti suurem kui vastav miinimummäär. 

Tagasi üles