EY prognoosib Eesti majanduskasvuks alla protsendi

Ivar Kiigemägi

FOTO: EY

EY prognoosi kohaselt toovad Eestile sisenõudluse vähenemine, ekspordipartnerite nõrkus ning investeeringute vähesus 2013. aastal vaid 0.9 protsendilise majanduskasvu.

«Kuni aastani 2017. ootame uuringu põhjal siiski keskmiselt 2,9protsendilist majanduskasvu, mis jääks euroala riikide seas alla vaid Lätile,» selgitas Ernst & Young Baltic AS partner Ivar Kiigemägi. «Majanduskasvu hoogustumine peaks ennekõike tulema peamiste kaubanduspartnerite taastumisest ning suurenevatest investeeringutest. Peamiseks riskiks antud stsenaariumi puhul on tööjõukulude kasv ilma konkurentsivõime kasvuta, mis võib majanduskavu pidurdada.»
 

Tagasi üles