Riik peab Lemminkäineni vastu kaotataud kohtuasja kuludeks maksma 140 000 eurot

AS-i Lemminkäinen Eesti juhatuse esimees Sven Pertens.

FOTO: Peeter Langovits

Ehitusettevõte Lemminkäinen Eesti AS mõisteti Kukruse-Jõhvi kriminaalasjas õigeks ning riigilt välja menetluskulud 141 179,68 eurot.

09. 12. 2013. a. Harju Maakohtu otsusega mõisteti Lemminkäinen Eesti AS ja projektijuht Veikko Vapper Kukruse-Jõhvi teeobjekti puudutavas kriminaalasjas neile esitatud süüdistuses õigeks. Õigeksmõistev otsus tähendab, et vastupidiselt esitatud süüdistusele ei ole Lemminkäinen Eesti AS ja Veikko Vapper riiki petnud ega tekitanud riigile mistahes kahju ning et Kukruse-Jõhvi teeobjektil on kasutatud hanketingimustele vastavat materjali. Tulenevalt seadusest ei ole prokuratuuril võimalust õigeksmõistmist vaidlustada.

Seoses Lemminkäinen Eesti AS-i ja Veikko Vapperi õigeksmõistmisega mõistis kohus riigilt Lemminkäinen Eesti AS kasuks välja kriminaalasja menetluskulud summas 141 179,68 eurot.

Prokuratuuri süüdistus Lemminkäineni vastu puudutas Maanteeameti 2008. aastal välja kuulutatud riigihanget Tallinn-Narva maantee Kukruse-Jõhvi teelõigu ehitusel. Hankedokumentide kohaselt tuli teelõigule paigaldada kaevanduskäikude kohale muldkeha tugevdamiseks ühekihiline aramiidvõrk või sellega samaväärne geovõrk, mis vastab hankes toodud tehnilistele nõuetele. Alternatiivsete lahenduste, sh geotekstiili kasutamine ei olnud lubatud.

Pärast hankelepingu sõlmimist tegi süüdistatav Maanteeametile ettepaneku muuta geovõrgule esitatavaid tehnilisi nõudeid, kuid sai eitava vastuse.

Kohtueelses menetluses kogutud tõendite alusel lasi projektijuht seejärel tootja esindajal asendada materjali kirjeldavates dokumentides geotekstiil sõnaga geovõrk, eksitades selliselt Maanteeametit kooskõlastama odavamat ja lepingule mittevastavat materjali.

Pettuse tulemusena kooskõlastas Maanteeamet odavama ja tingimustele mittevastava materjali kasutamise ning tasus Lemminkäinen Eesti AS-ile lepingus kokkulepitud summa, mis oli arvestatud kallima ja tingimustele vastava materjali kasutamise eest.

Kohtueelse uurimise käigus läbiviidud ehitustehnilise ekspertiisi kohaselt oli materjali näol tegemist kahest geotekstiilist koosneva geokomposiidiga, mis ei olnud vastavuses hanketingimustega.

Süüdistuse kohaselt sai Lemminkäinen Eesti AS kelmusega varalist kasu üle 950 000 euro ulatuses. Sellega tekitati Eesti Vabariigile varaline kahju ning selle hüvitamiseks esitas Eesti Vabariigi esindaja Maanteeamet tsiviilhagi.

5. detsembri istungil loobus prokuratuur süüdistusest seetõttu, et eksperdid muutsid kohtumenetluses määratud täiendekspertiisi käigus olulises osas oma varasemaid seisukohti, mis puudutasid Kukruse-Jõhvi teelõigu ehitusel kasutatud materjali hankedokumentidele vastavust.

Nimelt varasemalt, uurimise käigus läbiviidud materjaliekspertiisi kohaselt oli materjali näol tegemist geotekstiiliga, mis ei olnud vastavuses hanketingimustega. Lisaks oli loobumise põhjuseks ka asjaolu, et seejärel teatas kannatanu esindaja ehk Maanteeamet süüdistatavate vastu esitatud tsiviilhagi tagasivõtmisest.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles