Autorite ühing nõuab Starmanilt ja STV-lt saamata tasusid

FOTO: Peeter Kümmel / Sakala

MTÜ Eesti Autorite Ühing esitas Harju maakohtusse hagi Starmani ja STV vastu, nõudes kaabeloperaatoritelt saamata jäänud tasudena kokku ligi 6,6 miljonit krooni.

Eesti Autorite Ühingut kohtus esindav advokaadibüroo Raidla Leijns & Norcous partner Ants Nõmper rääkis BNS-ile, et kaabeloperaatorite vastu kohtusse esitatud hagi seisneb selles, et ühingu hinnangul pole Starman ja STV tasunud vajalikke tasusid.

Nõmper märkis, et esialgu on esitatud nõue AS-i Starman vastu summas 3,8 miljonit krooni ja AS-i STV vastu summas 2,9 miljonit krooni. «Need summad on arvestatud hagi esitamise aja seisuga ning suurenevad nii põhinõude kui ka viiviste ulatuses igapäevaselt,» lisas ta.

Nõmperi sõnul on selleks, et näidata teost, vaja esiteks saada luba levitajalt ehk antud juhul televisiooniprogrammilt. Teiseks on vaja luba ka autoritelt, kelle teost seal programmis näidatakse, märkis ta.

Tema sõnul on selle mehhanismi lihtsamakstegemiseks vaja sõlmida leping vaid selles riigis autoreid esindava organisatsiooniga, milleks Nõmperi hinnangul Eesti Autorite Ühing kahtlemata on, ning maksta neile mõistlikku tasu.

«Esialgu nõuab Eesti Autorite Ühing tasu tagasiulatuvalt alates 2006. aasta 1. jaanuarist suuruses üks protsent lõpptarbija abonementtasult ja alates 2009. aasta 1. jaanuarist 1,25 protsenti,» selgitas Nõmper.

Tema sõnul on määra suurenemine seotud ühingu esindatavate autorite ringi laienemisega ning asjaoluga, et suuremat tasu maksab praegusel ajal juba näiteks AS Elion Ettevõtted.

Ta rääkis, et makstav protsent on ühingu ja kaabeloperaatori omavaheline kokkulepe, kuid Starman ja STV pole nõus üldse maksma.

Nõmper märkis, et ühing ei soovi STV-lt ja Starmanilt midagi rohkemat, kui näiteks Elion juba maksab. «Muidu saavad nemad [STV ja Starman] ebaõige konkurentsieelise,» ütles ta.

Nõmperi sõnul on STV ja Starmani võlgnevused tekkinud pikema perioodi jooksul, kuid ühing on piiranud seda paari aastani.

Ta lisas veel, et kohus on keelanud selle aasta 19. märtsil Starmanil ja STV-l teatud televisiooniprogrammide edastamise. «Kumbki kostjatest ei ole oma ebaseaduslikku tegevust lõpetanud, kuigi kohtumäärus kuulub viivitamata täitmisele.»

Eesti Autorite Ühing on autorite vabatahtlik organisatsioon, mis tegeleb peamiselt heliloomingu ja kujutava kunsti teoste autorite õiguste ühise esindamisega. Ühing sõlmib lepinguid teoste kasutajatega ning kogub ja maksab välja autoritasu.

Tagasi üles