Kas põllumehel tasub olla FIE või luua OÜ?

В 2012 году в относительной бедности проживали 41%, а в абсолютной бедности 23% родителей-одиночек.

FOTO: Marko Saarm / Sakala

Alustava ettevõtja üks esimesi küsimusi on, milline peaks olema tegutsemise juriidiline vorm? Äriseadustiku kohaselt võib ettevõtja tegutseda kas füüsilise isikuna (FIE) või äriühinguna.

Valiku tegemisel on olulised eelkõige vastutuse ning maksudega seotud küsimused, aga ka see, kas tegemist on ühemehefirmaga või on asjaosalisi rohkem. Üksinda tegutsedes jäävad sõelale FIE ja OÜ.

Vastutus
Äriseadustiku kohaselt vastutab FIE oma kohustuste eest kogu isikliku varaga, samal ajal kui ettevõtja, kes tegutseb läbi juriidilise isiku, vastutab üksnes osaühingu varaga. Seega vastutab FIE niiöelda «saba ja sarvedega».  Samas on FIE-na alustamine mõnevõrra lihtsam, eriti olukorras, kus isiklikku vara õieti veel ei olegi, kuna FIE-dele ei ole kehtestatud minimaalselt vajaliku algkapitali nõuet. Osaühingu puhul on selleks 2500 eurot, kuigi seda ei pea alati kohe sisse maksma.
Siiski võib praktikas tekkida ka olukord, kus pangast laenu saamiseks peab OÜ osanik laenu tagatiseks seadma oma isikliku vara.

Maksud ettevõtlustulult
Teine oluline erinevus FIE ja OÜ vahel on maksustamises. FIE puhul maksustatakse tema ettevõtlustulu nii tulu- kui sotsiaalmaksu ning kogumispensioni maksetega. Lisaks peab FIE  üldjuhul maksma tulu- ja sotsiaalmaksu vähemalt osaliselt ette.
Tõsi, sotsiaalkindlustusmaksetega maksustatavale tulule on seatud ülempiir, milleks on 15-kordne aastane miinimumpalk, kuid see on alustava ettevõtja jaoks siiski märkimisväärne summa.
FIE ettevõtlustulult tekkivat maksukohustust on võimalik ka edasi lükata, hoiustades raha erikontol, kuid selle võimaluse kasutamine tähendab, et raha tarvitamisel on piirangud. OÜ puhul maksustatakse sisuliselt ainult jaotatud kasumit ning makstud töötasu. Osaühingu osanikul on seega võimalik enda maksukoormust vähendada, minimeerides oma tulu- ja sotsiaalmaksu, töötuskindlustuse ja kogumispensioni maksetega maksustatava töötasu või juhatuse liikme tasu ning võttes kasumi ettevõttest välja dividendidena.

Käibe maksustamine
Käibe maksustamise osas erinevusi ei ole. Kui aastane käive ületab 16 000 eurot, peavad nii FIE kui OÜ ennast maksuhalduri juures käibemaksukohustuslasena registreerima. Samas on mõlemal õigus teha seda juba varem. Sel juhul tuleb küll pakutavate kaupade ja teenuste käive maksustada käibemaksuga, kuid alustava ettevõtja jaoks kaalub selle suure tõenäosusega üles õigus ostudelt sisendkäibemaks maha arvata.

Alustava väikeettevõtja jaoks on ilmselt oluline märkida, et käibemaksuseadus lubab kasutada ka kassapõhist käibemaksuarvestust, mis lihtsustatult öeldes võimaldab käibemaksu riigile üle kandmist ostjalt raha laekumiseni edasi lükata. Tavakorra kohaselt võib sageli juhtuda, et käibemaks tuleb riigile tasuda enne, kui ostja on kauba eest tasunud.

Kokkuvõttes – valik, kas tegutseda FIE või OÜ-na, sõltub paljuski ka tegevusvaldkonnast. FIE-na tegutsemise eeliseks on selle ettevõtlusvormi suhteline lihtsus. Kui kavandatav käive ja eeldatav kasum on juba suuremad, on OÜ kaudu tegutsemine soodsam ja osaniku jaoks väiksemate riskidega. 

Tagasi üles
Back