RHK: elektrihanke talvise perioodi hinnad jäid suvisega samale tasemele

FOTO: Arvo Meeks

Reedel avas Riigihangete Keskus seni Eesti suurima elektrienergia ostmise ühishanke kolmanda kuuekuulise perioodi pakkumused, kus parimaks osutunud Elektrum Eesti OÜ pakutud hinnad jäid suvise perioodiga võrreldes samale tasemele.

Riigihangete Keskuse juhatuse liige Margus Lantin hindas saadud elektri kWh hinda heaks, kuna eelseisvateks talvekuudeks pakutud elektrihinnad jäid suveperioodiga samale tasemele. «Näiteks pakuti ühetariifseks hinnaks 4,57 senti kWh kohta, mis on suvise perioodiga võrreldes ainult 0,5 protsenti kallim ning kõrvutades esitatud pakkumust elektribörsi keskmise septembri hinnatasemetega, on pakutud hinnad soodsamad,» lausus Lantin.

«Hea meel on tõdeda, et lühikese perioodi lepingute põhimõte ja valitud metoodika, korraldada iga kuue kuu möödudes uus hinnakonkurss, on ennast õigustanud. Konsolideerimine ning raamlepingute konstruktsioon võimaldab käia minikonkursside kaudu kaasas turu muudatuste ning arengutega, võimaldades saavutada konkurentsivõimelised hinnatasemed ning mõistlikud lepingutingimused. Kohalikud omavalitsused on seni enamuses eelistanud fikseeritud hinnaga elektriostu, mis võimaldab kindlamalt eelarvet planeerida,» sõnas Lantin.

Vajalikud otsused on tehtud ning minikonkursi tulemused kinnitatud. Kolmandaks kuuekuuliseks perioodiks(1.01.-30.06.2014) esitas nii elektriostu ühishankes I, kui ühishankes II parima pakkumuse Elektrum Eesti OÜ, pakkudes kahetariifses fikseeritud paketis päevasele elektrile hinnaks 5,190 senti ning öisele 3,937 senti kWh kohta. Eelmise kuuekuulise perioodiga võrreldes vähenes öine tariif 8,5% ning päevane tariif tõusnud 9,6%. Ühetariifne elektrihind on jäänud eelmise 6 kuulise hankeperioodiga samale tasemele.

«Hankes osalenud kohalikel omavalitsustel on vastavalt hanketingimustele võimalik valida, kas kasutada kahetariifset öö-päev hinnapaketti või jääda ühetariifse hinna juurde. Keskuse soovitus on vähese öise elektri osakaalu juures jääda kasutama ühetariifset hinda, kuid kui öine tarbimine on päevasest suurem, võimaldab kahetariifne hind olulise kokkuhoiu. Öine tariif langes hinnakonkursi võitnud Elektrum Eesti pakkumuses eelmise perioodi pakkumusega võrreldes 8,5%» soovitas Margus Lantin.

Teiseks perioodiks sõlmitud lepingud lõppevad automaatselt ning ühishankes osalejatel lepingute lõpetamiseks täiendavaid toiminguid teha tarvis ei ole. Uue perioodi elektrimüüja sõlmib lepingud järgmiseks kuuekuuliseks perioodiks.

Riigihangete Keskus viis 2012. aasta sügisel läbi Eesti suurimate konsolideeritud ühisostu- elektrienergia ostuhanked I ja II. Esimese etapi kokkuvõtted annavad julguse väita, et esimeseks 6-kuuliseks perioodiks (jaanuar-juuli 2013) õnnestus omavalitsuste asutustele elektrienergiat hankida konkurentsivõimelise hinna ning mõistliku riskidejaotusega lepingutingimustega.

Elektrienergia ostmise ühishangetes osales kokku 142 kohalikku omavalitsust, rohkem, kui 2200 omavalitsusasutuse ning organisatsiooniga. Lisaks mitu haiglat ning riigiasutust. Kokku hangiti energiat 5234 liitumispunktile ning 18 kuu jooksul ostetakse kokku üle 250 000 000 kWh elektrienergiat.

Tagasi üles