Advokaat: Lindaliini saneerimisel võib jumet olla

Lindaliin esitas saneerimisavalduse.

FOTO: Toomas Huik

Analüüsides Lindaliin AS viimast majandusaasta aruannet, toob Tark Grunte Sutkiene vandeadvokaat Risto Vahimets välja põhjused, miks Lindaliini saneerimine mõistlik võib olla.

Esiteks teenib ettevõte raha. «Kui ärikasumile lisada amortisatsioon, siis saame normaliseerimata EBITDA suurusjärgus lausa üks miljon eurot. Mõistagi võib olla muutunud konkurentsiolukord, mis toob kaasa vajaduse olla tulevikuprognoosides pessimistlikum. Saneerimisnõustaja analüüsib kindlasti juhtkonna tulevikuprognoose põhjalikult, ent kasutagem hetkel positiivset fakti: ettevõte teenib raha, mida saab jagada võõrkapitali- ja omakapitaliinvestorite vahel,» räägib Vahimets.

Teiseks söövad Vahimetsa sõnul teenitud ärikasumi ära intressid, mis tulenevad liigsest võlakoormusest. «Bilansist nähtub ka küllalt kõrge lühiajaliste kohustuste summa – 4,2 miljonit eurot - seevastu pikaajalisi kohustusi on 6,7 miljonit. Samas intressikulu 439 tuhat eurot moodustab kogu võlgnevusest üksnes neli protsenti ehk 10,9 miljonit eurot. Suures plaanis tähendab see, et võlausaldajad võiksid oodata keskmiselt neljaprotsendilist tootlust, kui ettevõtte rahateenimisvõime ei parane. Selleks, et kohustuste põhisummat vähendada ehk võlgu tagasi maksta, tuleks jällegi kas rohkem raha teenida, kaasata uut omakapitali või pöörata kohustusi omakapitaliks,» selgitab Vahimets.

«Kolmandaks, kuna tegemist on teenuseid osutava ettevõttega, on võlausaldajatel tõenäoliselt rohkem lootust raha tagasi saada ettevõtte tegevuse jätkumise kui pankroti korral,» räägib Vahimets. Pankrott tähendaks vara kiiret müüki. Põhivara ehk laevade bilansiline maksumus on 9,5 miljonit eurot ehk võlausaldajate nõuete rahuldamiseks jääb sellest 1,4 miljonit eurot puudu.

Viimaseks oluliseks aspektiks, mida tuleks täiendavalt uurida, on ettevõtte vajadus teha investeeringuid. Kui vajadus on suur, võib see saneeritavusele negatiivselt mõjuda.

Lõpetuseks usub Vahimets, et Lindaliini saneerimine võib õnnestuda. «Igal juhul saab olema põnev järgmisi sündmusi jälgida,» lõpetab ta.
 

Tagasi üles