Suur osa ettevõtjaid mõõdab oma finantsosakonna võimekust nn kõhutunde järgi

Paljud ettevõtted hindavad oma finantsosakonna võimekust sisetunde järgi.

FOTO: SCANPIX

PwC küsitles ligi 300 osalejaga konverentsil «Raamatupidamine ja maksud 2014» Eesti juhtivate ettevõtete finantsspetsialiste. Selgus, et finants- või raamatupidamisfunktsiooni efektiivsust hindab neist konkreetsete mõõdikute alusel vaid 60 protsenti.

Konkreetseid mõõdikuid kasutab ligikaudu kaks kolmandikku vastanuist, seevastu 27 protsenti ei hinda oma finantsfunktsiooni efektiivsust üldse ning 13 protsenti teeb seda kõhutunde alusel.

Kasutatavatest efektiivsusmõõdikutest levinuim on finantsosakonna kulu suhe ettevõtte käibesse (kasutab 67 protsenti neist, kes mingit kõhutundest erinevat hindamismeetodit rakendab). Märkimisväärne on, tervelt 43 protsenti hindab finantsosakonna efektiivsust võrreldes organisatsioonile loodava väärtusega. 10 protsenti võrdleb oma kulu konkurentide omaga. 18 protsenti efektiivsusmõõdikute kasutajatest kasutab rohkem kui üht mõõdikut.

Küsitlust kommenteerinud PwC juhtivaudiitori Relika Melli sõnul on efektiivsuse formaalse mõõtmise vajadus sõltuvuses nii ettevõtte suurusest kui ka organisatsiooni keerukusest. «Eesti ettevõtete suurust arvestades on 60 protsenti kindlasti pigem tubli tulemus. Kuna finantsosakonnad tegutsevad eelkõige organisatsiooni põhitegevuse toetamiseks, oleks siiski kõigil mõistlik regulaarselt hinnata, kas sisemised protsessid ja eesmärgid on ikka kooskõlas ettevõtte eesmärkidega ning toetavad neid parimal moel,» ütles Mell.

Tagasi üles