Krediidipanga aktsionärid ei jõua kokkuleppele hääletuse tulemustes

Andrus Kluge.

FOTO: Andres Haabu / Äripäev

Krediidipanga aktsionäride üldkoosolek viis täna läbi hääletuse nõukogu esimehe Andrus Kluge ja nõukogu liikme Ain Soidla tagasikutsumise küsimuses, osapooled on hääletustulemustes eri meelt.

Üldkoosoleku juhataja endise pankrotihalduri Aivar Leismanni arvestuse järgi oli nõukogu liikmete tagasikutsumise poolt 23 365 105 häält, vastu 10 450 021 häält ja erapooletuid ei olnud.

Väärtpaberite keskregistri arvestuse järgi oli nõukogu liikmete tagasikutsumise vastu üle 15 miljoni hääle ehk 40,3 protsenti häältest ja nõutavat kvoorumit nõukogu liikmete tagasikutsumiseks ei saavutatud.

Üldkoosoleku juhataja aga leiab, et tema arvestuse järgi on mõlemad nõukogu liikmed tagasikutsutud. Pärast elektroonilist hääletust arvutas Moskva Panga poolt määratud koosoleku juhataja käsitsi, taskuarvutil. Juhendi, kuidas hääli arvutada, andis talle Moskva Panga esindaja advokaat Paul Keres.

Keres ütles Postimehele, et väikeaktsionärid kasutasid kevadisel koosolekul sama taktikat ning arvutasid Moskva Pangalt aktsiad ja seega hääli vähemaks. «Mina kontrollisin täna häälte arvutusi üle, kuna väärtpaberite keskregistri esindaja keeldus eraldi arvutust tegemast vastavalt sellele, mida koosoleku juhataja oli kvoorumi kontrollimisel arvestanud või hinnanud.»

Keres jäi seisukohale, et Krediidpanga ja väärtpaberite keskregistri kokkulepe, kuidas hääletust läbiviiakse ei ole oluline. Ta lisas, et see kuidas nemad arvutasid hääli vähemaks, oli seaduslik, erinevalt sellest, mida tegid väikeaktsionärid kevadisel koosolekul. Ühtlasi väitis ta, et on olemas vastav akt, mille alusel võib väikeaktsionäride hääli vähendada. Seda akti ei olnud ta nõus jagama ei koosoleku ega ajakirjanikega.

Üldkoosoleku juhataja endine pankrotihaldur Aivar Leismann eksis koosoleku jooksul korduvalt terminitega ega olnud teadlik koosoleku läbiviimise protokollist. Küsimusele, kas endine pankrotihaldur oli pädev aktsionäride üldkoosolekut juhatama, leidis Keres, et seadust ta ju tunneb.

Keres ütles, et Moskva Pank on ei pea panga nõukogu liikmeid Andrus Kluget ja Ain Soidlat pädevateks pangajuhtideks.

Moskva Pank tegi ettepaneku arvestada 23 protsendi häälte asemel kolme vähemusaktsionäri häälte hulgaks vaid 10 protsenti miinus üks hääl, mille ka koosoleku juht rahuldas. Krediidipanga pressiesindaja Allan Soon ütles Postimehele, et olulise osaluse kohta saavad teha otsuse vaid finantsinspektsioon või kohus, aga selline otsus puudub.

Krediidipanga teised aktsionärid otsustasid neljapäeval, et Andrus Kluge ja Ain Soidla jätkavad oma ametikohal ning muudatusi panga nõukogu koosseisus ei tehtud.

Neljapäeval toimunud Krediidipanga aktsionäride erakorralise koosoleku kokkukutsumist nõudsid Moskva Pank ning Finantsinspektsioon. Päevakorras oli panga nõukogu esimehe ja veel ühe liikme väljavahetamine. Krediidipanga nõukogu on valitud 2012. märtsis viieaastase ametiajaga. Nõukogu liikmete ennetähtaegseks tagasikutsumiseks on vajalik enam kui 2/3 aktsionäride nõusolek.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles