Ettevõtja: ma pole seadust ostnud

Graanul Investi suuromanik ja juhatuse esimees Raul Kirjanen.

FOTO: Arvo Meeks / Valgamaalane

Graanul Investi suuromanik ja juhatuse esimees Raul Kirjanen saatis meediale avalduse, milles teatab, et spekulatsioonid, nagu ettevõte oleks ostnud muudatuse elektrituru seaduses, on solvavad, absurdsed ja kallutatud.

«AS Graanul Invest on kontsern, mille põhiliseks tegevusalaks on saepurugraanulite tootmine. Tööstuslike koostootmisjaamade ehitamise ja opereerimisega tegelevad meie ettevõtted niivõrd, kui see on vajalik põhitegevusala toetamiseks. ASile Graanul Invest võimaldavad sellised koostootmisjaamad tagada efektiivse soojavarustuse, uus tehnoloogia tõstab meie toote kvaliteeti ja parandab konkurentsivõimet,» kirjutas Kirjanen oma avalduses.

«Koostootmisjaamas on elektrijaamal ja pelletitootmisel üks liitumisleping Eleringiga ja kui toodame elektrit, siis osa elektrist tarbime kohapeal pelletitootmises ja osa ka elektritootmises ning ülejäänud osa anname võrku. Nimetatud koostootmisjaamade tasuvused on aga oma olemuselt madalad, sest tööstusliku soojuse hind on täna alternatiivsetele lahendustele väga madal,» jätkas Kirjanen.

«Ajal, kui projekteerisime ning seejärel ehitasime oma koostootmisjaama, siis kehtis elektrituruseaduse säte, mille kohaselt oli omatarbe elektri eest võimalik läbi otseliini toetust saada. Selliselt sai välja ehitatud ka meie elektrivõrk ja koostatud projekti tasuvusarvutused. 2012. aasta juulikuus jõustus aga väga ootamatult ja ilma igasuguse ettevalmistuseta Elektrituru seaduse muudatus, mis lõi uue omatarbe definitsiooni ja sõnastas ka selgelt, et omatarbe eest taastuvenergia toetust ei maksta. Missugused olid selle sätte tagamaad, majanduslikud arvestused ja põhjendused, on minule vähemalt jäänud selgusetuks,» kirjutas Kirjanen.

«Graanul Investi pelletitehas ja koostootmisjaam on taasiseseisvunud Eesti suurimaks investeeringuks Valgamaal. Oleme loonud suurima tööpuudusega maakonnas Valgamaal kümneid töökohti, maksame riigimakse ning parandame riigi väliskaubandusbilanssi. Me lähtume oma tegevuses eeldustest, et Eesti on õigusriik ning seadusi tagasiulatuvalt ei muudeta,» seisad ettevõtja saadetud avalduses.

«Olen maailmavaatelistel alustel toetanud erakondi ning tegin seda viimati 2010. aastal. Olen seda alati teinud avalikult ja nii nagu seadus ette näeb, varjamata. Sellelt pinnalt järeldada, et Graanul Invest oleks ostnud juba 3 aastat tagasi muudatuse menetletavas elektrituruseaduses on äärmiselt küüniline ja solvav. Liiatigi - kuidas võinuks ma teada 2010. aastal, et poolteist aastat hiljem muudetakse ette teatamata omatarbe regulatsiooni ja tühistatakse seni kehtinud võimalus omatarbe elektri eest saada toetust?» märkis Kirjanen.

«Olen tänulik, et riigikogu majanduskomisjon oli seadusandjalikult riigimehelik ja lahendas ära küsimuse, mille osas oleks oodanud ees aastatepikkune kohtuvaidlus minu ja riigi vahel. Kutsun üles neid saadikuid ja ministeeriumi esindajaid, kes selle küsimuse lahendamisele vastu seisid, mõtlema järele, kust ikkagi läheb piir avalike ja erahuvide vahel, sest populistlikud poliitikaotsused pole muud kui parteide erahuvi. Ettevõtja töö pole käia riigiga kohtus, vaid luua töökohti ja tegeleda ettevõtlusega,» kinnitas ettevõtja.

«Ühtlasi olen ühendust võtnud oma advokaatidega ning kaalun ajalehe Postimees vastu kohtusse pöördumist,» märkis Kirjanen.
 

Tagasi üles