Automüüjad: plaanitavad maksumuudatused pärsivad majandust

Automüüjad peavad uut maksu majandust pärssivaks.

FOTO: Ave-Katri Pargi

AMTELi hinnangul on valitsuse kavatsus täita riigieelarvet tulumaksuseaduse muutmisega, millega soovitakse muuta töötaja isikliku sõiduauto kasutamise eest makstava hüvitise maksuvabastust, riigi majandust tervikuna pärssiva mõjuga.

Ühtlasi pärsivad AMTELi hinnangul majandust tööandja ametiauto erisoodustuse maksustamise korra muutmine ning samuti käibemaksuseaduse muutmine, millega soovitakse piirata sisendkäibemaksu mahaarvamist sõiduautode soetamisel.

Automüüjaid ühendava liidu hinnangul jääb arusaamatuks, kuidas pikas perspektiivis majandusele negatiivselt mõjuvaid otsuseid tehakse lühiajalise kasusaamise eesmärgil.

AMTEL kirjutab oma värskes uudiskirjas, et enne, kui ei ole tagatud täna kehtivate maksude laekumine, ei ole eetiline maksustada täiendavalt ausaid ettevõtteid, keda riik ei suuda kaitsta kõlvatu konkurentsi ja pettuste eest.

Tõenäoliselt suureneb ettevõtete hulk, kes hakkavad otsima alternatiivseid lahendusi, kindlasti on nende hulgas ka neid, kes täna tasuvad erisoodustusmaksu. Kasvab oluliselt teistest ELi riikidest kasutatud autode sissevedu, sest lõpptarbijast ettevõte saab edaspidigi arveldada auto ostul käibemaksuvabalt, seisab uudiskirjas.

AMTELi hinnangul on tulemuseks see, et käibemaksuauk suureneb veelgi, erisoodustuste laekumine väheneb.

AMTEL märgib, et planeeritav käibemaksuseaduse muudatus vähendab uute sõiduautode müüki 10-15 protsenti. Kasutatud autode müük kasvab aga veelgi suuremas mahus.

2014. aasta lõpuks on liidu hinnangul sellise muutuse tagajärjel Eesti sõiduautode pargi keskmine vanus 14-15 aastat, kuid autopargi vananemisel kasvab keskkonna saastamine.

Täna on paljudes ettevõtetes ühendatud firma- ja erasõidud ühes autos, mis on olnud vaadeldav samasuguse toetusena ettevõtlusele, nagu on Eestis kehtiv ettevõtte tulumaks ja mitmed teised meetmed.

Kui käibemaksu arvestamise põhimõtted muutuvad, piirab osa ettevõtteid liidu hinnangul  autode kasutamist vaid sisese tarbimisega ning töötajate transpordiküsimused jäetakse nende enda kanda ning tulemusena tulevad ühe auto asemel kasutusse kaks, millest üks garanteeritult kogu aeg seisab.

Mitmed organisatsioonid on oma märgukirjades riigikogule tõstnud esile antud seadusemuudatuste kaugeleulatuvaid mõjusid. Nii on näiteks maksumaksjate liit toonud esile asjaolu, et prognoositud maksutulude asemel võib ennustada hoopis maksulaekumiste vähenemist.

AMTEL on analüüsinud ELi riikide autode maksustamist ja on seisukohal, et kui mingisugusel kujul automaks kehtestada, saab kõige mõistlikumana soovitada tulevikus ka Eestis rakendada CO2-põhist maksustamist.

See toimiks liidu hinnangul stimulaatorina osta väiksemaid ja vähemsaastavaid autosid ning kõrvalehiilimine ei ole praktiliselt võimalik ega tasu ka ära, hindab liit.

Tagasi üles