Rubla võlakirjad - võimalus riskialti investori jaoks

Evli Securities'i portfellihaldur Ene Õunmaa.

FOTO: Evli

 Venemaa pakub suure majandusena riskialtile investorile huvitavaid investeerimisvõimalusi intressimaailmast, kirjutab Evli Securities'i portfellihaldur Ene Õunmaa.


Üleilmsest kriisist sai räsida ka meie idanaabri majandus, eriti arvestades viimase toetumist toorainete ekspordile. Tänaseks on eksport aga taas jalad alla saanud. Samuti on Vene riik tõstnud riigitöötajate palkasid ning pensione - need sammud on andnud vajalikku tuge nõrgale sisenõudlusele.

Vene keskpank jätkab majanduse toetamist, käitudes vastupidiselt maailma suurimatele rahanduskeskustele -rubla intressimäärasid langetatakse, samal ajal, kui Euroopa Keskpank ja USA Föderaalreserv euro ja dollari omasid juba aasta paigal hoiavad. Mõned suured keskpangad näiteks Austraalias ja Indias on juba intresse tõstma asunud. Eelnevat arvestades pakub Venemaa suure majandusena riskialtile investorile huvitavaid investeerimisvõimalusi intressimaailmast. Üheks atraktiivseks võimaluseks raha Venemaale paigutamisel on ettevõtete rubla võlakirjad. 

 Rubla võlakirjad pakuvad üle 8 protsendi ulatuvaid tootlusi

Venemaa keskpank on juba 13 korda langetanud rubla intressimäärasid ja jätkab sama suunda vähemalt tänavu esimesel poolaastal. Ilmselt on oodata veel 1-2 intressimäärade langetamist ning suure tõenäosusega 2010. aastal Vene keskpangalt intresside tõstmist oodata ei maksa - selleks ollakse liiga mures majanduse elavnemise pärast. Täna on rubla intressimäär ka peale 500 baaspunkti suurust langust 8,00 protsenti. Ehkki oluliselt madalamana 2008. aasta 13 protsendi tasemest, on see ikka palju kõrgem kui euro 1-protsendiline ja dollari koguni 0,25-protsendiline intress, kuigi investeerimisel tuleb arvestada ka valuutariskiga.

Täna Euroopas, eriti Lõuna-Euroopas, toimuva taustal on tähelepanuväärne Venemaa madal võlakoormus ning viimast arvestades suhteliselt madal riigireiting.

Venemaa reiting on investeerimisjärgu tasemel, kuid on võimalik, et reitinguagentuurid võiksid kaaluda selle tõstmist. Vene riigi reiting on täna valitsuse 3-protsendilise välisvõlaga tasemel BBB, kuid samas on mitmeid AAA-reitinguga riike, kelle numbrilised näitajad on Venemaast kordi kehvemad. Venemaa riskiks on teisalt aga suur sõltuvus toorainetest.

Nii kõrged intressimäärad kui positiivsed spekulatsioonid riigireitingu suhtes aitavad lähiaastatel Vene ettevõtete võlakirjadel püsida investorite huviorbiidis. Heaks näiteks Venemaa suunalisest huvist on kuu aega tagasi turule tulnud Vene Raudtee dollarivõlakiri, mis märgiti 8-kordselt üle.

Poliitiline risk jätkuvalt väga aktuaalne 

Igaüks, kes on Venemaal äri tegemas või sinna investeerimas, peab kindlasti arvestama sellega, et Venemaal on poliitika ja äri kõigil võimalikel viisidel läbi põimunud. See tähendab, et poliitilist riski - mistahes ootamatuid poliitiliselt initsieeritud arenguid, mis teie äri või investeeringut erineval moel mõjutada võivad - ei tohi alahinnata.

Kõige otsesemalt mõjuks võlakirjainvestorile on see, kui Venemaa kehtestaks investeeringutele spekulatiivse raha sissevoolu kontrolli all hoidmiseks maksu. Sarnane näide on olemas Brasiiliast, ent seni on Venemaa kinnitanud, et sellist maksu plaanis ei ole.

Fundamentaalselt on Vene rublal pigem põhjust tugevneda  

Loomulikult mõjutab Vene rubla võlakirjade omanikku oluliselt valuutarisk. Venemaa valuuta esmane tugevus tuleb naftast ja teistest toorainetest, mille nõudlus maailmaturul on taastunud.

Kõrged intressimäärad on juba meelitanud rublasse palju spekulatiivset raha ja see on teinud keskpanga murelikuks. Ühel hetkel võib rubla kurss jõuda tasemele, mis ei ole ekspordile toetuvale Vene majandusele kasulik. Samas pole nõrk valuuta tootjate jaoks esmatähtis, kui globaalne nõudlus püsib.

Rubla kurss on valuutakorvi vastu 2010.aastal tugevnenud üle 6 protsendi. Võrreldes teiste toorainetest sõltuvate valuutadega on rubla tugevnenud suhteliselt vähem. Et hoida kurss mõistlikes piirides, on Venemaa keskpank korduvalt rubla müüke korraldanud. Kasvavast sisemaisest usaldusest rahvusvaluuta vastu annab märku rubladeposiitide kasvav osakaal Vene kommertspankades. Kuigi lühiajaliselt võib rubla käituda väga volatiilselt, toetab seda pikaajalises perspektiivis Venemaa väga väike võlakoormus võrreldes arenenud maailmaga.

Lisaks toetavad rubla üha paranevad sisemajanduse kogutoodangu SKT prognoosid, mis lubavad riigile tänavu juba 5-6-protsendilist kasvu. Kui aga peaks realiseeruma negatiivne stsenaarium ja maailmal tuleb silmitsi seista W-kujulise majanduse taastumisega, kukub üheskoos globaalse nõudlusega maavarade järele ka rubla kurss.

Kokkuvõttes võib Vene võlakirjaturule investeerimist täna soovitada riskialtile investorile, kes otsib rahale paari aasta pikkust rakendust - lähiaastatel on sealsetelt võlakirjadelt oodata märkimisväärset tootlust. Eriti huvitavaid võimalusi erinevate emitentide osas pakuvad rublas noteeritavad võlakirjad, aga silma tasub peal hoida ka euro võlakirjade turul.

Et aja- ja ressursikulu madalana hoida, on Venemaale investeerimine fondide vahendusel mõistlikum kui iseseisvalt. Rublades noteeritavate võlakirjade kohalikul turul pole välisriikide erainvestoritel iseseisvalt tegutsedes mõtet aega ja jõudu kulutada.

Tagasi üles