Kiviõli elanikud esitasid kaebuse Euroopa Komisjonile

Kiviõli keemiatööstuse peakorsten, kust tuleb musta suitsu.

FOTO: Erakogu

Kiviõli, Sonda ja Maidla elanikud pöördusid Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste keskkonnakaitseorganisatsioonide poole palvega korraldada sõltumatu ekspertiis Kiviõli Keemiatööstuse OÜ-s toimuvate keskkonnarikkumiste ulatuse tuvastamiseks.


Pöördumine, millele on alla kirjutanud ligi 700 inimest, saadeti Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadile, Euroopa Keskkonnaagentuurile, Rahvusvahelisele Looduskaitseliidule (IUCN) ning ÜRO Keskkonnaprogrammi (UNEP) Euroopa regiooni osakonnale.

Senised pöördumised järelvalvet teostavate Eesti ametkondade poole pole tulemusi andnud, kuigi sõltumatute eksperthinnangute järgi põlevkivi kaevandamine Kiviõlis toimub vastuolus Euroopa Liidu poolt kehtestatud direktiividega ning sellega võivad kaasneda pöördumatud keskkonna reostused.

«Pöördume ELi poole viimases hädas, sest senised pöördumised järelvalvet teostavate ametkondade poole pole andnud mitte mingisuguseid tulemusi,» ütles kohalike elanike esindaja Svetlana Heino.

Heino sõnul rikub Kiviõli Keemiatööstuse keskkonnakaitse nõudeid juba pikka aega. Kõige hullem on õhureostus. Kiviõli Keemiatööstuse toimub pidevalt tolmu, tuha ja heitgaaside maksimaalselt lubatud kontsentratsioonide mitmekordne ületamine.

Kiviõli Keemiatööstuse katlamajast väljuv suits on pea kogu aeg tumemusta värvi ja spetsiifilise lämmatava lõhnaga. See annab tunnistust sellest, et kasutatavad põlevkivi töötlemise ja põletamise tehnoloogiad on ebatäiuslikud ning et põletatakse aineid, mille käitlemine sellisel moel pole lubatud ja samuti atmosfääri väljaheidetavad gaasid ei läbi puhastamisprotseduuri.

Tagasi üles