Ettevõtjatel suureneb tarbija informeerimise kohustus

Justiitsminister Hanno Pevkur

FOTO: Toomas Huik / Postimees

Justiitsminister Hanno Pevkur viib neljapäeval valitsusse võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille üks olulisemaid eesmärke on suurendada ettevõtjate kohustust informeerida tehingute eel tarbijaid.

Tarbija õiguste kohta käivast Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist tulenevalt kehtestatakse uus väljaspool äriruume sõlmitavate lepingute ning sidevahendi abil sõlmitud lepingute regulatsioon. 

Direktiivi ülevõtmine toob kaasa mitmeid muudatusi, millest olulisimaks võib pidada seda, et suureneb oluliselt ettevõtja kohustus anda tarbijale enne lepingu sõlmimist kauba või teenuse kohta teavet ja seda eelkõige väljaspool äriruume sõlmitava lepingu ja sidevahendi abil sõlmitud lepingu puhul.

Seega peaks direktiivi ülevõtmise tagajärjel oluliselt tõusma tarbijate teadlikkus sellest, mis lepingu nad sõlmivad.

Teine olulisem muudatus puudutab tarbija taganemisõigust. Kuigi tarbija taganemisõiguse kasutamise tähtaeg ning sisu jääb võrreldes praegu kehtiva regulatsiooniga samaks, kehtestatakse direktiivi riigisisesesse õigusesse ülevõtmisega kaks määrust, mille eesmärk on lihtsustada nii tarbija kui ettevõtja olukorda taganemisõiguse kasutamisel.

Lisaks on direktiivi eesmärk ühtlustada taganemise võlasuhtest tulenevaid kohustusi. Nii näiteks tuuakse selgelt välja, mis aja jooksul peavad pooled kohustusi täitma, näiteks kauba tagasisaatmine või raha tagastamine ning kes ja mis ulatuses peab kandma taganemisest tekkinud kulud ja kahju.

Direktiivi ülevõtmise tähtaeg on 13. detsember. Selleks ajaks peavad liikmesriigi üle võtma direktiivis ettenähtud õigusnormid. Direktiiv näeb ette ka jõustumiskuupäeva, milleks on järgmise aasta 13. juuni.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles