Aktsionärid nõuavad kohtutäituri abiga BLRT juhtkonnalt infot välja

BLRT Grupi juht Fjodor Berman.

FOTO: Raigo Pajula

BLRT Grupi aktsionär Valeri Kovalenko pöördus kohtutäituri poole, et saada ASi BLRT Grupp juhatuselt kätte ettevõtte äritegevuse, finantsseisu ja juhtimise kohta käiv info, mida aktsionäridel on jõustunud kohtuotsuse kohaselt õigus saada.

Tallinna kohtutäitur Kaire Põlts saatis üle-eelmisel nädalal aktsionär Kovalenko taotlusel ja jõustunud kohtumäärusele viidates BLRT Grupile võla täitmisteate, millega tegi ettepaneku info vabatahtlikuks edastamiseks 15 päeva jooksul pärast vastava teate kättesaamist. Vabatahtlikust täitmisest keeldumise korral ootab BLRT Gruppi sunniraha määramine.

Aktsionärid pöördusid kohtutäituri poole pärast seda, kui jõustus ringkonnakohtu määrus, millega kohus kohustas BLRT Grupi juhatust vastama aktsionäride Mihhail Gnidini ja Valeri Kovalenko küsimustele ja andma teavet ettevõtte äritegevuse, finantsseisu ja juhtimise kohta.

«Arvestades, et BLRT kontsern on akumuleerinud ülisuure kasumi, vajavad aktsionärid infot, kas enamusaktsionär juhib seda kasumit piisavalt efektiivselt ja kas enamusaktsionär võib jagada kasumit varjatult,» lausus aktsionär Mihhail Gnidin.

«Meie eesmärk on tagada BLRT Grupi juhtimises aktsionäride võrdne kohtlemine ja lõpetada ühe klanni eelistamine, nii nagu see
senini on toiminud,» osutas Gnidin.

Gnidini ja Kovanenko kaebus oli ajendatud 2011. aasta novembris toimunud AS-i BLRT Grupp aktsionäride erakorralisest üldkoosolekust. Aktsionäride küsimustele vastamise ning äritegevuse ja ettevõtte juhtimise kohta informatsiooni jagamise asemel näitas juhatus koosolekul kolme tunni pikkust slaidiprogrammi infoga, mis oli niigi igaühele äriregistrist kättesaadav.

AS-il BLRT Grupp on umbes 60 aktsionäri, aktsiate enamusosalus on praegu ettevõtte juhatuse liikmel Fjodor Bermanil ja tema sugulastel. Bermanid on oma osalust viimastel aastatel suurendanud, ostes väikeaktsionäride aktsiaid kahtlastel asjaoludel.

Tagasi üles