Kaupmehed otsivad müügimaksus tuge õiguskantslerilt

Kati Kusmin.

FOTO: Mihkel Maripuu.

Eesti Kaupmeeste Liit saatis õiguskantsler Indrek Tederile taotluse kontrollida Tallinna müügimaksu määruse vastavust põhiseadusega ning õigusloome hea tava järgimist.


Liidu juhatuse esimehe Kati Kusmini teatel näevad kaupmehed Tallinna müügimaksus ettevõtlusvabaduse riivet ning ausa ja vaba konkurentsi moonutamist.

«Kumuleeruva müügimaksu tõttu peavad väiksemad ettevõtjad tasuma mitu korda rohkem müügimaksu kui suuremad ettevõtjad, kes valdavad kogu müügiahelat ise ning kellel kumuleerumist ei teki.

Müügimaksu kumuleerumise tõttu suureneb väiksemate ettevõtjate toote lõpphind ning väheneb nende konkurentsivõime suuremate ettevõtjatega võrreldes. Seeläbi on riivatud väiksemate ettevõtjate ettevõtlusvabadus,» ütles Kusmin.

Advokaadibüroo Sorainen advokaat Priit Raudsepp toetab kaupmeeste seisukohti lisaks eeltoodule ka hea õigusloome tava rikkumises.

«Heast õigusloome tavast tulenevalt on vajalik õigusakti tagajärgede sisuline analüüs, asjast mõjutatud isikute kaasamine ning piisava diskussiooni korraldamine.

Oodatava maksutulu pelk äramärkimine ning müügimaksu määruse kiirustades vastuvõtmine viis tööpäeva pärast määruse eelnõu avalikustamist illustreerivad iseenesest hea õigusloome tava järgimata jätmist,» märkis Raudsepp.

Kaupmeeste liidu pöördumises õiguskantsleri poole nähakse Tallinna müügimaksu vastuolu ka õigusselguse põhimõttega. Seda eeskätt tollitariifistiku rakendamisel müügimaksu kogumise teenistusse.

«Tollitariifistik on mõeldud kaupade impordi ning ekspordi vormistamiseks. Keerukas tollitariifistik ei ole asi, millega peaksid kursis olema kaupluste müüjad.

Seega toob määruse rakendamine kaasa õigusselgusetuse, kus maksukohustuslased ei oska ette näha, mis kauba müümine on maksustatav müügimaksuga ja mis mitte.

Õigusselgusetuse ületamiseks peaksid kõik müüjad sisuliselt selgeks tegema tollitariifistiku. See kohustus on aga ebaproportsionaalne ning pole õigustatav sooviga täita Tallinna linna eelarvet,» märgitakse pöördumises.

Tagasi üles