Soomes sotsiaalabi saavate ELi kodanike seas on ülekaalus eestlased

Raha.

FOTO: SCANPIX

Soomes suureneb Euroopa Liidust tööle tulnud ja hiljem töötuks jäänud toimetulekutoetusi saavate inimeste hulk, neist üle poole on eestlased.


Pealinnas Helsingis suurenes abiraha saanute hulk poole võrra, vahendas YLE.

Helsingi sotsiaalamet maksis eelmisel aastal toimetulekutoetusi 1500-le mõnest teisest Euroopa Liidu riigist pärit inimesele. Eestlasi oli nende hulgas peaaegu kaks kolmandikku ehk 900.

Suurenenud on Lätist, Leedust ja Lõuna-Euroopast, eelkõige suure tööpuudusega võitlevast Hispaaniast ja ka Itaaliast ning Portugalist pärit inimeste arv.

Väljaspool pealinna on see nähtus oluliselt tagasihoidlikum.

Sotsiaaltööd tegevate ametnike väitel on toetuste maksmise alused ebaselged ja ühtset riiklikku instruktsiooni pole. Sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumi teatel moodustatakse selle korrastamiseks töörühm.

Vastavalt Soome seadustele peab toetust vajaval inimesel olema katus pea kohal ja taskuraha. Välismaalaste seaduse järgi ei saa teisest riigist tulnud inimesed aga korduvalt toimetulekutoetust nõuda.

Tagasi üles