Uuring: internetipõlvkonna töötajad ei vajagi erilist kätelkandmist

Palju on räägitud, et internetipõlvkonna töötajad vajavad eriliselt palju vabadust. Nüüd selgub, et nad on sama pühendunud töötajad, kui nende vanemad kolleegid.

FOTO: SCANPIX

Palju on räägitud sellest nagu vajaksid noored töötajad ehk internetipõlvkond erikohtlemist ja et nende väärtused erinevad oluliselt eelmiste põlvkondade töötajate omadest. PwC uuringust aga selgub, et see polegi päris nii.

Uuringust selgus, et aastatel 1980-1995 sündinud noored (ehk Y-generatsioon või ka internetipõlvkond) väärtustavad oma vanematest kolleegidest enam töösuhte paindlikkust ja isiklikku vaba aega, ent vastupidiselt levinud arvamusele ei pea internetipõlvkond end erikohtlemise vääriliseks ning nende pühendumine tööle ei ole vanemate kolleegide omast väiksem.

Internetipõlvkonna tööalaste eelistuste seas domineerivad sotsiaalsed vajadused. Kui vanema põlvkonna jaoks on võtmetähtsusega kontroll oma tööprotsessi üle, arenguvõimalused ja töötasu suurus, siis alla 33-aastased väärtustavad töösuhtes enim meeskonnatunnet, paindlikkust ja tunnustust.

Oodatult on noorem põlvkond infotehnoloogiaga rohkem sina peal ning eeldab ka tööandjatelt selle võimaluste maksimaalset ärakasutamist, samuti on noorte maailmapilt globaalsem ja ootused rahvusvahelise karjääri osas suuremad. Märkimisväärseks erinevuseks X- ja Y-generatsiooni vahel on aga viimaste suurem avatus traditsiooniliselt konfidentsiaalseks peetavates valdkondades: näiteks on internetipõlvkonna hulgas pea poole rohkem (43 protsenti vs 24 protsenti) neid, kes on kolleegidega jaganud infot oma töötasu kohta.

Uuringut kommenteerinud PwC juhatuse liige, juhtivaudiitor Eva Jansen-Dienertõdeb, et mida suuremat lisaväärtust ettevõte loob, seda kriitilisema tähtsusega on töötajate kvaliteet ja pühendumus. Sõda talentide pärast käib juba ammu ning tippjuhtidel tasub pühendada aega ja energiat, et mõista, mis nende töötajaid motiveerib ja mis häirib, seejuures silmas pidades, et personalijuhtimises on harva lahendusi, mis sobivad kõigile ja igas olukorras. «Eesti PwC töötajaskonnast moodustavad Y-generatsiooni liikmed tänaseks juba kaks kolmandikku, seetõttu on noorte superstaaride loova energia rakendamine ja innustamine meile igapäevaseks väljakutseks ning noorte vajaduste rahuldamine ja ootuste täitmine nõuab organisatsioonilt täiendavat paindlikkust,» ütleb Eva Jansen-Diener.

Uuring viidi läbi koos University of Southern California ja London Business School’iga ning selles osales 44 000 professionaali 18 riigist.

Loe uuringut siit.

Tagasi üles