Elering investeerib EstLink 2 tarbeks 130 miljonit krooni

Balti riike ja Soome energiasüsteeme ühendava Estlinki merekaabli avamistseremoonia 2006. aasta detsembris Harku konverteralajaamas.

FOTO: Peeter Langovits.

OÜ Elering investeerib EstLink 2'le ühendusvõimaluste tagamiseks kokku 130 miljonit krooni.


Eelmisel nädalal võttis Elering ehitajatelt vastu Eesti Elektrijaama ja Püssi alajaama vahelise rekonstrueeritud 330 kilovoldise (kV) kõrgepinge õhuliini.Ettevalmistustööd merekaabli EstLink 2 jaoks jätkuvad Balti Elektrijaama ja Püssi alajaama vahelise kõrgpinge õhuliini renoveerimisega.Eleringi teatel on Püssi alajaam oluline, kuna see saab olema EstLink 2 Eesti poolseks lähtekohaks. Seoses EstLink 2 ühendamisega Püssi alajaama, on vajalik tugevdada 330 kV õhuliinide ühendusi Narva elektrijaamade ja Püssi alajaama vahel ning teostada rekonstrueerimistöid Püssi alajaamas.«EstLink 2 on vajalik elektrikaubanduse arendamiseks ning Eesti ja kõigi Balti riikide elektri varustuskindluse suurendamiseks.Kuigi lõppotsused EstLink 2 rajamiseks langetakse alles 2010. aasta maikuus, tuleb tähtajas püsimiseks renoveerimistööd elektrisüsteemis lõpetada järgmise aasta lõpuks,» selgitas Eleringi juhatuse esimees Lembit Vali.Eesti Elektrijaama ja Püssi alajaama vahelise õhuliini rekonstrueerimistööde käigus monteeriti olemasolevale kahele faasijuhtmele lisaks kolmas samaväärne juhe ja suureneva füüsilise koormuse tõttu tugevdati osasid liinimaste.Õhuliini rekonstrueerimist alustas Empower AS käesoleva aasta veebruaris ning projekti kogumaksumuseks oli 30,2 miljonit krooni. Projekt hõlmas projekteerimis-, ehitus- ja paigaldustöid.Järgmisel aastal toimuvad rekonstrueerimistööd Püssi alajaama ja Balti Elektrijaama vahelisel 330 (kV) õhuliinil. Tööd sisaldavad projekti koostamist ning kõiki vajalikke liini ettevalmistus- ja ehitustöid.Riigihankel õhuliini renoveerimiseks tunnistati parimaks Empower AS pakkumine. Ehitustööde maksumus on 93,5 miljoni krooni ning tööde lõpptähtaeg 2010. aasta detsembris.Elering OÜ on energia ülekandega tegelev ja elektrisüsteemi töökindlust tagav ettevõte, mis ühendab terviklikuks energiasüsteemiks Eesti suuremad elektrijaamad, jaotusvõrgud ja suurtarbijad.

Tagasi üles