Inimeste põhiõigused peavad olema kaitstud ka majanduslanguse ajal

Eve Liblik.

FOTO: Mihkel Maripuu

Õiguskantsleri nõunik ja Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö instituudi doktorant Eve Liblik ütles täna sotsiaaltöö kongressil rääkides, et inimeste põhiõigused peavad riigis olema tagatud ka majanduslanguse olukorras.


Põhiseadus sätestab sotsiaalriigi põhimõtte, mille sisuks on iga elaniku õigus ja riigi kohustus tagada vähemalt minimaalselt inimväärikas äraelamine. Sotsiaalhoolekande valdkonna rahastamise vähendamine võib seada kahtluse alla riigi võimekuse täita põhiseaduses sätestatud sotsiaalriigi põhimõtteid, rääkis Liblik.

Ta lisas, et inimväärikus on laiem mõiste ja seda ei taga pelgalt esmavajaduste rahuldamine. Näiteks vajavad lahendamist puuetega inimeste teenustele ligipääsetavuse probleemid ja lastekaitse liidu algatatud lasta ombutsmani ametikoha sisseseadmine.

Inimväärne elu hõlmab ka õigust tervise kaitsele. Sellest sõltub kogu riigi majanduse käekäik ja tulubaas. Kehva tervisega inimesed töötavad vähem, teenivad vähem ja tõmbuvad tööturult varem kõrvale. Libliku sõnul peavad terviseküsimused olema integreeritud kõigisse teistesse riigi poliitikatesse, et juba eos välistada rahvastiku tervist kahjulikult mõjutavate otsuste tegemine.

Tagasi üles