Notariaalsete dokumentide ärakirju saab riigiportaalist

FOTO: Peeter Langovits.

Tänu e-notari infosüsteemi arendusele saavad eraisikud ja ettevõtted alates 23. novembrist notarite poolt tõestatud dokumentide ärakirjad kätte ka riigiportaali kaudu, teatas Notarite Koda.


Notarite Koja aseesimehe Priidu Pärna sõnul leiavad inimesed riigiportaalist eesti.ee kõik enda või oma ettevõttega seotud dokumentide ärakirjad, mis on notariaalselt tõestatud alates 23. novembrist.«Selle uuenduse peamiseks eesmärgiks on vähendada paberdokumentide hulka ning võimaldada notariaalsete dokumentide digitaalärakirjadele turvaline ning tasuta ligipääs,» sõnas Pärna.«Teenuse kasutamisel tuleks siiski arvestada sellega, et notariaalsed dokumendid on konfidentsiaalsed ja nende kolmandatele isikutele edastamiseks peab olema kõigi tehingu osapoolte nõusolek.»Notariaalselt tõestatud dokumentide kättesaamise eelduseks on ID-kaardi olemasolu.Kasutades uut X-tee teenust riigiportaali vahendusel on võimalik vaadata endaga seotud notariaalsete dokumentide ärakirju, samuti neid salvestada kas oma arvutisse või riigiportaali keskkonda ning edastada e-posti teel kolmandatele isikutele.«Praktikas on antud uuendusest tõenäoliselt väga palju kasu näiteks juhul, kui inimene on notariaalakti paberil ärakirja kaotanud või see on rikutud,» selgitas Pärna.«Siis saab ta digitaalselt kinnitatud ärakirja portaalist tasuta ja puudub vajadus uue ärakirja saamiseks notaribüroosse pöördumiseks.»Notarite poolt tõestatakse tehinguid, mille kohta on seaduses ette nähtud tõestamise vorminõue.Peamisteks tõestatavateks tehinguteks on näiteks kinnisvara võõrandamise, piiratud asjaõigustega koormamise ning osaühingute osade võõrandamise lepingud, testamendid ja volikirjad.Riigiportaali kaudu ei ole siiski võimalik leida dokumente, mis ei ole notari poolt koostatud ning millel notar on kinnitanud vaid allkirja õigsust.E-notari infosüsteemi kasutavad kõik notarid juba kolmandat aastat. Infosüsteemi väljatöötajaks ja arendajaks on olnud justiitsministeeriumi registrite ja infosüsteemide keskus.Uue X-tee teenuse väljatöötajaks oli Fujitsu Services AS.


Tagasi üles