FT: EL viivitab aruandlusreeglitega

Pank Ungaris.

FOTO: Reuters / Scanpix

Brüssel lükkas edasi radikaalsed pankade ja kindlustajate aruandlust puudutavad muudatused, mis jõustusid eile praktiliselt kõikjal peale USA.


Edasilükkamise põhjustas Euroopa finantsasutuste terav lahkmeel küsimuses, kuidas hinnata uute reeglite järgi nende kontodel olevaid varasid.

Analüütikute sõnul seaksid muudatused ebaõiglaselt löögi alla mõned Prantsuse, Saksa ja Itaalia investeerimis-kesksed pangad, kes peaksid kirjutama kahjumisse suure osa oma derivatiiviportfellidest.
Euroopa Komisjoni otsus muutustega viivitada on aga vihastanud regiooni teisi pankasid, kes kardavad jääda seetõttu oma rahvusvahelistest konkurentidest halvemasse olukorda.

Rahvusvaheline Raamatupidamisstandardite Nõukogu (IASB) tegi mõnda aega tagasi ettepaneku muuta «õiglase väärtuse» arvestuse reegleid nii, et varad oleksid seotud turuhindadega. Idee toetajate sõnul muutub arvestus seeläbi läbipaistvamaks, kriitikute hinnangul võimendab see veelgi finantskriisi, tekitades pankadele turgude langemise korral kahjumeid.

IASB sõnul ruttasid nad muudatustega, kuna G20 soovis neid rakendada juba käesoleva aasta lõpus. Euroopa Komisjon aga keeldub muudatusi rakendamast enne, kui nad on saanud neid sügavuti analüüsida. Rakendamine võiks tulla kõne alla tuleval aastal. Otsusest tulenevalt ei saa Euroopa pangad ja kindlustajad uusi eeskirju oma 2009. aasta aruandluses kasutada, samal ajal kui seda saavad teha ettevõtted rohkem kui 80 riigis väljaspool ELi.

Edasilükkamine langeb aega, mil komisjon on ise ooterežiimil - Brüsseli diplomaatide sõnul on siseturu voliniku kohast järgmises, tuleva aasta alguses tööd alustavas koosseisus huvitatud Prantsusmaa.
Arutelu reeglimuutuste üle on seni juhatanud praegune siseturu volinik Charlie McCreevy.

HSBC finantsjuht Douglas Flint ütles komisjonile, et edasilükkamine jätab Euroopa firmad ebasoodsasse olukorda. Oma kirjas Mr McCreevy'le 10. novembril rõhutas ta finantskriisi õppetunde ning seda, kui oluline on parandada finantsinstrumentide aruandlust.

Raamatupidajate väitel aitaksid reformid selgelt määratleda, millised varad tuleb siduda turuga ning milliseid võib hinnata niinimetatud amortisatsiooni-väärtuse alusel, mis sõltub turuliikumistest.

IASB pani ette, et kui tegemist on prognoositavat rahavoogu tootva varaga - nagu näiteks laenuga - võiks seda hinnata amortisatsiooni arvestades. Kui tegemist on aga ettearvamatute tuludega - nagu näiteks derivatiiviportfellid - tuleks nad siduda turuväärtusega.

Komisjoni ametnikud usuvad aga, et muudatusettepanekutes ei seatud õiglase väärtuse arvestusele piisavaid piiranguid. Lähedalseisvate allikate sõnul sai edasilükkamisotsuse juures otsustavaks Saksa finantstööstuse hääl.


Copyright

The Financial Times Limited 2009.Tagasi üles