Uute reeglitega maandatakse koduostjate riske

Koduostjatele peaks olema tagatud 7-päevane järelemõtlemisperiood enne laenuotsuse tegemist.

FOTO: SCANPIX

Euroopa Parlament andis  teisipäeval esialgse heakskiidu  reeglitele, mis tagaksid parema informeerituse hüpoteeklaenudega seotud kulude ja riskide kohta. Reeglid parandaksid laenuvõtjate  kaitset turukõikumiste ning maksejõuetuse korral.  Enne lõplikku vastuvõtmist soovivad saadikud  reegleid veelgi täiendada , et tagada nende kohaldamine Euroopa Liidus, teatab Euroopa Parlament.

Enne lepingu sõlmimist peaks hüpoteeklaenu võtta kavatsevatele inimestele olema tagatud võrreldav informatsioon olemasolevatest toodetest. Nad peaksid mõistma kogu laenu suurust ning laenu võtmisega kaasnevaid pikaajalisi rahalisi kohustusi.

Lisaks peaks koduostjatele olema tagatud 7-päevane järelemõtlemisperiood enne laenuotsuse tegemist või 7-päevane õigus lepingust taganeda. Laenuvõtjale pakutavad tingimused peaksid kattuma laenuvõtja rahaliste võimalustega ning tulevikuväljavaadetega.

Saadikud lisasid ka paindlikumad tingimused laenu enneaegseks tagasimaksmiseks. Samuti lisati tingimused krediidiandja õiguste kohta saada kompensatsiooni ennetähtaegselt tagastatud laenude eest. Uute reeglite kohaselt tuleks välisvaluutalaenude puhul laenuvõtjat enne lepingu sõlmimist hoiatada osamaksete võimalike kõikumiste eest, mis kaasnevad kursimuutustega. Alternatiivina võib laenuvõtjal lubada teatud tingimusel vahetada laenulepingus nimetatud vääringut.

Võlgnevuste ja sundmüügi puhul lisasid saadikud uue sätte, mis lubab krediidiandjal ja laenuvõtjal kokku leppida, et laenu tagasimaksmiseks piisab tagatise vastuandmisest.

Uute reeglite kohaselt tuleks sundmüügi korral teha «mõistlikke jõupingutusi», et saada sundmüügis oleva vara eest parim hind ja hõlbustada tagasimaksete korda tasumata jäänud võla katmiseks, võttes arvesse tarbija praktilist olukorda, et ära hoida pikaajalist ülemäärast võlgnevust.

Vastu võeti raporti eelnõu, kuid lõpphääletust seadusandliku resolutsiooni üle ei toimunud, sest täiskogu soovib, et EL liikmesriigid viiksid sisse omapoolsed muudatused, mis tagaksid  reeglite täieliku kohaldumise.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles