Eha Talvist: tippbrändid kujundavad meie elukvaliteeti

Idea Group Eesti juht Eha Talvist

FOTO: Erakogu

Kaks inimest kolmest on seisukohal, et ettevõtted ja brändid peaksid osalema inimeste elukvaliteedi ja heaolu parandamisel, kirjutab Idea Group Eesti juht Eha Talvist.

Idea Groupi läbiviidud üle-eestilisest tähendusrikaste brändide uuringust, mis põhineb rohkem kui 6300 inimese arvamusel, selgus, et 64 protsenti vastanutest on seisukohal, et ettevõtted ja brändid peaksid osalema meie elukvaliteedi ja heaolu parandamisel.

Ühelt poolt tähistab see proportsioon meie üleüldist normatiivset ootust. Teisalt järeldub siit, et ülejäänud kolmandikul puudub ootus, et tuntud brändid suudaksid või peaksid ühiskonna arengusse panustama.

Küsimusele, kuivõrd inimesed usuvad, et brändid saavad osaleda nende elukvaliteedi ja heaolu parandamisel, andis aga positiivse vastuse kõigest üks kolmandik (34 protsenti) vastanuist. Seda on ligi poole vähem, kui neid, kellel brändide suhtes vastav ootus oli. Seega järeldub, et on väga suur hulk inimesi, kes on küll üldiselt brändide suhtes nõudlikud, ent kellel puudub usk, et brändid nende heaks midagi tõsiselt ära saaksid teha. See võib tuleneda ühelt poolt asjaolust, et brändid polegi täiuslikud ning alati on arenguruumi, ent samas osalt ka ehk sellest, et brändid pole suutnud enda potentsiaalist inimesi piisavalt hästi teavitada.

Kui küsiti, kuivõrd nõustutakse väitega, et ettevõtted ja brändid teevad meie elukvaliteedi ja heaolu parandamiseks kõvasti tööd, siis sellega nõustus vaid viiendik vastanuist (20 protsenti). Võrreldes nende inimeste hulgaga, kes uskusid brändide vastavasse suutlikkusse, on taaskord näha ärakukkumist. Selle põhjus võib ühelt poolt seisneda asjaolus, et brändid küll suudaksid inimeste elu parandada, ent nad ei pinguta selle nimel piisavalt. Teine oletatav põhjus võib aga lähtuda tarbijast endast – inimesed ei pruugi brände endale nii lähedale lasta, et nad saaksid meie elukvaliteeti oluliselt mõjutada.

Eestis käsitleti tähendusrikaste brändide uuringu raames 206 brändi erinevatest valdkondadest. Järgnevalt vaatleme põhjalikumalt kolme sektorit: tehnoloogia, toidu- ja joogivaldkond ning autosektor.

Tehnoloogiavaldkond

Tehnoloogiasektori brändide paremusjärjestusest näeme, et Google, mille teenuste haare on unikaalne ja lõpptarbijale enamasti tasuta, parandab täna inimeste elukvaliteeti koguni kolmel juhul neljast. See tulemus on parem kõigist muudest brändidest mistahes sektorist. Google’ilejärgneb Samsung, mis katab samuti väga mitmeid tooterühmi alates koduelektroonikast kuni telekommunikatsiooniseadmeteni. Samsung parandab inimeste elukvaliteeti enam kui kahel kolmandikul juhtudest. Kolmandal kohal on Eesti juurtega globaalbränd Skype, mille möödumine hea skooriga neljandat kohta hoidvast telekommunikatsiooniteenuste premium-brändist Elion kinnitab samuti, et maailma tippbrändide üks mõjusamaid teekondi masside südametesse on tasuta laiatarbeteenus.

Toidu- ja joogisektor

Tähendusrikaste brändide uuringus on väga tugevaid tulemusi saavutanud mitmed eestlaste poolt armastatud teada-tuntud toidubrändid. Kui kiindumuse poolest on parim toidubränd Kalev, mille kadumisest oleks kahju lausa78 protsendil inimestest, siis inimeste elukvaliteedi parandamises on Eestis suurima haardega piimatoodete hiiud Farmi ja Tere (vastavalt 62 ja 60 protsenti).
Neile järgnevad väga väikeste vahedega liha- ning pagaritoodete brändid. Kolmas elukvaliteedi tõstja on Rakvere Lihakombinaat, mis aitab uuringu põhjal meil kõige paremini oma aega säästa ja igapäevaelu korraldada. Neljas aga lemmikleibade küpsetaja Leibur (mõlemad 59 protsenti).

Autosektor

Kuigi auto koht võtmetähtsusega staatusesümbolina tundub Eestis võrreldes turumajanduse võimalustest pimestatud 90ndatega tasapisi kahanevat, on siiski põnev näha, millised automargid kõige laiema hulga inimeste elukvaliteeti parandavad. Esmalt selgub, et parima brändi, s.o Audi skooriks on kõigest 21 protsenti. Selle põhjuseks võib olla suhteliselt killustunud turg ning fakt, et erinevalt toiduainetest kasutab inimene korraga enamasti ühte autot. On siiski omamoodi tähendusrikas, et tippbränd Audi parandab sama suure osa inimeste elukvaliteeti kui näiteks tabloidväljaanne Õhtuleht. Audiga on praktiliselt samal pulgal teine saksa kvaliteedikuvandit esindav, ent rahvalikum bränd – Volkswagen. Viiendiku elukvaliteeti parandab kolmandana Jaapani traditsiooniline kvaliteedimärk Toyota ning neljandana meie ülelahenaabrite Volvo (19 protsenti).

Tähendusrikaste brändide uuring viidi IdeaGroupi tellimusel läbi 2013. aasta kevadel ning selles osales 6341 vastajat üle Eesti. Küsitlustööks kasutati esinduslikku veebipaneeli ning uuringu sihtrühma moodustasid alates 18-aastased inimesed, kes on vähemalt mõnevõrra tuttavad hinnatavate brändidega.

Tagasi üles