Maksuamet tahab Sylvesteri müüjailt 400 miljonit krooni

Ajaloo suurima maksunõude saanud Sylvesteri endine suuromanik Mati Polli investeeris müügist saadud raha muu hulgas ratsaspordikompleksi Järvamaal. Seal käib ta ka ise meelsasti ratsutamas.

FOTO: Erakogu

Metsafirma Sylvester endistest omanikest käib maksuametiga kohtuteed 34 inimest, tasumata tulumaksu nõue nende vastu on üle 400 miljoni krooni.

Üleeile Tallinna halduskohtu langetatud otsus andis õiguse 13 Sylvesteri endisele omanikule, kellelt maksuamet nõudis tulumaksu maksmist. Neist kõige kopsakam nõue oli Sylvesteri endise nõukogu esimehe Mati Polli vastu – 85,7 miljonit krooni. Aga 21 endist omanikku ootab oma saatust, sest Tartu ja Pärnu halduskohtu kohtunikud pole jõudnud otsuseid sisult sarnastes vaidlustes veel teha.Juhul kui riigikohus leiab, et maksukorralduse seaduse paragrahv, mille alusel nõuded esitati, on vastuolus põhiseadusega, ei saa maksuamet ka halduskohtu otsust edasi kaevata. See omakorda tähendab, et ajaloo suurim maksunõue läheb riigile lisaks otsestele kohtukuludele ligi 120 miljonit krooni maksma. Umbes selline summa tiksuks septembri lõpuks, mil riigikohus võib otsuse teha, intresse Sylvesteri eksomanike tasutud tulumaksusummadele riigikassas juurde.Palusid selgitust«Kõige rohkem ärritab mind see, et maksuamet muutis oma seisukohta,» lausus praegu ehitus- ja kinnisvaraäriga tegelev Endel Ermel. Sylvesteris oli ta üks suurematest osanikest, maksuameti nõue tema vastu on ligi 20 miljonit krooni.«Mind häirib, et meile tahetakse külge kleepida tahtlikku maksupettust, kuigi meie tuludeklaratsioonid olid avalikud ja ka Sylvesteri aktsiate müügitingimused said enne maksuametiga läbi räägitud,» lausus Ermel.Kui eestlased 2003. aastal suure metsandusfirma rahvusvahelisele kontsernile Stora Enso müüsid, tõstsid nad eelnevalt oma osalused firmade nimele. Kolm aastat hiljem leidis aga maksuamet, et seda tehes püüdsid endised omanikud makse vältida.Aasta kestnud revisjoni järel esitas maksuamet eelmise aasta algul 37 inimesele maksuotsuse, nõudes firma müügist saadud tulu pealt tulumaksu tasumist. Metsamehed olid aga arvestanud, et kasutavad Eesti maksusüsteemi eripära, kus tulumaksu ei tule maksta juhul, kui tulu läheb firma arvele.«Ma arvan, et Tartu kohtunikud ei saa teistsugust otsust teha kui Tallinna oma, siis oleks midagi viltu,» lausus Ermel.Tallinna halduskohtu kohtunik Tiina Pappel kirjutas otsuses, et kui metsafirma endised omanikud müüki ette valmistasid, saatis üks neist, Kuno Liblik, maksuametile kirja. Selles päris Liblik: kui füüsiline isik A võõrandab talle kuuluva firma X aktsiad äriühingule Y, mis kuulub täielikult A-le, kas siis juhul, kui Y müüb need kõrgema hinnaga edasi, näeb maksuamet maksudest kõrvale hoidumist?Liblik toonitas, et müügist teenitud raha jääb ettevõttesse, kus seda kasutatakse ettevõtluse tarbeks. 6. septembril 2002 saatis maksuamet vastuse Liblikule, leides, et kui müügitulu ei püüta maksuvabalt äriühingust Y välja võtta, siis ei teki isikule A maksukohustust.2007. aastal kirjutas aga maksuamet välja maksuotsused 37-le A-le, kelle hulgas olid nii Ermel kui ka Polli.Maksuotsused käes, kandsid endised Sylvesteri omanikud nõutud summad maksuameti kontole, kus raha kogub 21-protsendist intressi aastas, ja kaebasid maksuameti kohtusse.Pappel andis üleeile õiguse kaebajaile. Kohus leidis, et puudub alus pidada äriühingute võõrandamistehinguid kaebajate isiklikes huvides tehtud tehinguteks ja kohaldada äriühingute võõrandamistehingute tingimusi kaebajate võõrandamistehingutele.Põhiseadusega vastuolusLisaks leidis Pappel, et maksukorralduse seaduse paragrahv 84 on põhiseadusega vastuolus. «Paragrahv 84 ei vasta õigusselguse põhimõttele, sest võimaldab lugeda maksude tasumisest kõrvalehoidumise eesmärgil tehtud tehinguteks ka neid tehinguid, mida isik ei ole teinud maksuseaduste rikkumise tahtlusega,» leidis Pappel.Halduskohus leidis ka, et maksuamet ei suuda vältida topeltmaksustamist. Nimelt on osalt müügitulult ka tulumaks juba tasutud, kui Sylvesteri eks­omanikud selle dividendidena oma firmadest välja võtsid.Sylvesteri maksusaaga•    Maksuamet nõuab Sylvesteri eksomanikelt tagantjärele 401,2 miljoni krooni tulumaksu tasumist. 385,5 miljonit krooni nõutust on juba makstud, teenides päevas intressi 0,06 protsenti.


•    Sylvesteri omanike vastu esitatud nõuded on Eesti ajaloo suurimad üksikisikult nõutud tulumaksusummad.


•    Maksuotsuse sai 37 inimest, 34 kaebas asja kohtusse. 13 inimest on saanud õiguse, 21 ootavad Tartu ja Pärnu kohtunike otsust.


Allikas: maksuamet

Tagasi üles