Transiidifirmad Pakterminal ja E.O.S. otsustasid ühineda

Pildil on Muuga sadam, kuhu Vene firmad juba palju investeerinud..

FOTO: Toomas Huik

Eesti suurte naftatransiidifirmade E.O.S. ja Pakterminal omanikud esitasid Konkurentsiametile koondumisteate ning taotlevad luba firmade ühendamiseks, Pakterminali omanik Royal Vopak saaks 25 protsenti E.O.S.-i aktsiatest.

Eesti suurte naftatransiidifirmade E.O.S. ja Pakterminal omanikud esitasid Konkurentsiametile koondumisteate ning taotlevad luba firmade ühendamiseks, teatas E.O.S.i juhatuse esimees Arnout Lugtmeijer.

«Kavandatavas tehingus annab Pakterminali omanikfirma, maailma suurim iseseisev terminalioperaatorfirma Vopak kõik talle kuuluvad Pakterminali aktsiad üle E.O.S.ile ning omandab sellega vähemalt 25% suuruse osaluse ühendatud E.O.S.is,» selgitas Lugtmeijer. 

Lugtmeijeri sõnul viis ettevõtete ühendamise otsuseni tööstusharus valitsev tugev konkurents ning muutused rahvusvahelisel naftaturul. Ta lisas, et nõudmised terminaliteenustele arenevad meie regioonis pidevalt ning säilitamaks enda ja meie transiidikoridori konkurentsivõimet, peavad terminalid kaasas käima klientide soovidega. Lühidalt kokku võttes tähendab see üha suurema käitlemisjõudluse ja paindliku infrastruktuuri pakkumist ning seda mitte ainult raudtee läbilaskevõimsuse osas. «Ühendatud E.O.S. ja Pakterminal saavadki just selliseks efektiivseks ja iseseisvaks terminaliks, mille 735 000 kuupmeetri suurune mahutipark ning suurepärane asukoht lubab meie käsutuses olevat 4 süvaveekaid efektiivselt kasutada nii naftasaaduste sisse- kui väljaveoks,» rääkis Lugtmeijer.     

Taotluse esitamisele eelnes ettevõtete ühendamist käsitleva raamlepingu sõlmimine 100% Pakterminali aktsiate omanikfirma Royal Vopaki ning 81,6% E.O.S.i aktsiate omanikfirma Transportation Investment Holding Limited’i (TIHL) vahel. Ühendamise eesmärgiks on regiooni terminalivõimsuste efektiivsem kasutuselevõtt. «Ühisettevõte luuakse pärast Konkurentsiametilt koondumisloa saamist ning mõningate veel täpsustamist vajavate tingimuste läbiarutamist lepingu osapoolte vahel,» märkis Lugtmeijer.

Tagasi üles