5000 uut töökohta tekivad tuleviku arvelt

FOTO: Lennart Rikk

Eestisse 5000 uue töökoha loomiseks eraldatud sajad miljonid kroonid euroraha võtab sotsiaalministeerium peaasjalikult tulevaste aastate arvelt.


«See on täiendav meede, tulevaste perioodide arvelt vahendite kasutamine,» rääkis peaminister Andrus Ansip tänasel valitsuse pressikonverentsil. «Me toome ajas ettepoole nende vahendite kasutamist selleks, et praegust suurt tööpuudust leevendada.»

Enam kui miljardi kroonise kogusumma juures saja miljoni kanti jääv riiklik omafinantseerig ei ole Ansipi sõnul probleem.

«Kaasfinantseerimine ei kujuta mingisugust probleemi, sest mille riik paneb, see tuleb ju samal kuul maksudena riigieelarvesse tagasi.»

Tema sõnul tuleb ka aru saada, et Euroopa Sotsiaalfondi toel käib projekt juba praegu, nüüd lihtsalt reformiti seda.

Rutem ei saanud

Sotsiaalminister Hanno Pevkuri sõnul tuldi muudatusega välja alles nüüd, mitte varem, eelarveprotsessi iseärasuste tõttu.

«Töötukassa nõukogu on korduvalt juhatusega seda teemat arutanud juba kevadest. Kui töötus hakkas järsku suurenema, hakkasime otsima meetmeid. Kuna selle aasta eelarve oli juba lukus, saime hakata seda planeerima järgmiseks aastaks - eelkõige, mis puudutab vahendite ettepoole toomist,» rääkis Pevkur.

«Minu jaoks ta ei ole ootamatu, see on tegelikult läbi suve käinud protsess, kus me oleme kõiki meetmeid arvutanud, vaadanud töötukassa valmisolekut, seda, kas saame mobiilse rakenduse rakendatud, kuidas on e-teenuste seis.»

Tema sõnul tuldi projektiga välja esimesel võimalusel. «See on igati loogiline protsess olnud ja siin midagi ootamatut ei ole olnud. Kevadel oli see lihtsalt väga toores, et sellega välja tulla. See vajas arvutamist.»

Pihl: hilineti aastaga

Täna lauluväljakul Tallinna töömessi külastanud, hiljuti valitsusest välja heidetud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Jüri Pihl ütles, et valitsus on selle projektiga aasta aega hiljaks jäänud.

«Vabariigi valitsus on lõpuks ometi taibanud olukorra tõsidust ja suunab Euroopa Sotsiaalfondi raha töökohtade loomiseks. Paraku on nad aga aasta jagu selle otsusega hiljaks jäänud.»

Edgar Savisaare juhitavale linnavalitsusele võib Pihli sõnul teha palju etteheiteid, kuid töötute olukorra leevendamisele on nad erinevalt riigist rohkem mõelnud.

«Soovitan peaministril ja teistel valitsuse liikmetel astuda täna töömessilt läbi, et kuulda töö kaotanud inimeste muresid,» ütles Pihl.

Laiahaardeline pakett

Valitsuskabinet arutas täna töötuse vähendamise kava, mis näeb ette üle 700 miljoni krooni kasutamist 5000 töökoha loomiseks.

Olulise muudatusena on plaanis leevendada palgatoetuse andmise tingimusi tööandjatele, mille eesmärk on soodustada töökohtade loomist.

Ettevõtlusega alustamise lihtsustamiseks koostatakse tervikpakett, mis sisaldab nii toetuse taotleja koolitamist, nõustamist kui ka toetusega loodud ettevõtte järelnõustamist. Ettevõtlusega alustamise toetust võimaldatakse kuni 70 000 krooni.

Kava näeb ette tööotsija kvalifikatsiooni tõstmisele suunatud tegevusi, muu hulgas näiteks tööpraktika töötutele praktilise töökogemuse saamiseks. Viiakse sisse nn õpipoisikoolitus inimestele, kelle haridustee on jäänud lühikeseks. Samuti nähakse programmis ette meetmeid aktiivsuse ja töövalmiduse hoidmiseks.

Tööpuuduse vähendamise tegevusi rahastatakse programmi «Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 2007-2013» kaudu.

Tegevuste läbiviimine, eeskätt palgatoetuse maksmine, toob programmis kaasa eelarve mahu suurendamise 2010. aastal. See vajab varasemalt kaasfinantseeringuks planeeritud vahendite suurendamist riigieelarvest. Kaasfinantseeringu osas otsitakse lahendusi koostöös rahandusministeeriumiga.

Tagasi üles