Raudteelastel on raskusi riigikeelega

FOTO: Aare Plakk / Põlva Koit.

Tehnilise Järelevalve Ameti (TJA) poolt eelmisel aastal avalikku raudteeinfrastruktuuri majandavate ettevõtete liiklusjuhtimiskeskustes tehtud kontrollkäikudel leiti probleeme liiklusgraafiku täitmisega ja mõnel juhul personali riigikeele oskusega.

Reisirongide järelevalve käigus kontrolliti 7 korral rongi meeskondade ja klienditeenindajate tegevust rongi juhtimisel ja reisijate teenindamisel. Tulemused olid rahuldavad, selgub TJA Aastaraamatust 2008.

2008. aastal väljastas Tehnilise Järelevalve Amet raudteerajatistele kokku 100 ehitus- ja kasutusluba, neist 8 raudteede lammutamiseks.

Lisaks kooskõlastati raudteerajatiste ehitusprojektide aluseks olevaid planeeringuid ja projekteerimistingimusi kokku 36 korral.

Ühekordseid «sõidulubasid» väljastati 2008. aastal kokku 7, sealhulgas Tallinnast Moskvasse sõitvale Jõulurongile, suvisele Viljandi Folgirongile ja Tartu Tudengipäevade rongile.

2008. aastal kontrolliti 9 raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjat, kahele raudtee-ettevõtjale väljastati avaliku raudteeinfrastruktuuri majandamise ohutustunnistus.

Tagasi üles