Ettevõtjad ei tunne ehitusmaterjalide nõudeid

Ehitushinnad on praegu 2001.-2002. aasta tasemel.

FOTO: Caro / Scanpix

Tehnilise Järelevalve Ameti Aastaraamatust 2008 selgub, et ehitustoodete, sealhulgas ehitusmaterjalide sektorit iseloomustas ettevõtjate teadmatus kehtivatest nõuetest ning lühikeste traditsioonidega järelevalve.

Olukorra parandamiseks viis Tehnilise Järelevalve Amet läbi koostööprojekti Austria Standardiinstituudiga, projekti eesmärgiks oli arendada haldussuutlikkust ning tõsta valdkonnas tegutsevate ettevõtjate teadlikkust kehtivatest nõuetest.

Projekti käigus korraldati kolm ehitustoodete CE-märgistamist puudutavat seminari Jõhvis, Tartus ja Tallinnas ning anti välja ehitusmaterjalidele esitatavaid nõudeid ja nõuetele vastavuse tõendamist selgitavaid infomaterjale nii eesti kui vene keeles.

Ehitustoodete osas viidi 2008. aastal läbi 16 menetlust, millest 5 lõppesid ettekirjutusega.

2008. aasta lõpuks oli olemas rohkem kui 300 ehitustoodete kohta käivat harmoneeritud standardit, millest umbes kolm neljandikku kehtestati 2008. aastal.

Tagasi üles