Maardu hakkab peagi saama normikohast joogivett

Tallinna joogivesi ei ole halvenenud.

FOTO: Henn Soodla

Sweco Projekt projekteerib Tallinna - Maardu vahelise vee- ja kanalisatsiooni ühendustorustiku, mille ehitamise järel hakkab Maardu saama kõigile normidele vastavat joogivett.


Projekteerimisfirma Sweco Projekt võitis ASi Maardu Vesi hanke ja projekteerib Maardu linna veemajanduse projekti raames Tallinna - Maardu vahelised vee- ja kanalisatsiooni ühendustorustikud. Töö tellija on AS Maardu Vesi, kaasrahastaja Euroopa Liidu ühtekuuluvusfond.

Tegu on ühega neljast projekteerimishankest, mis AS Maardu Vesi korraldab. Projekti koordineerib ja omanikujärelevalvet teostab AS Infragate Eesti, hankeid korraldab advokaadibüroo Lextal.

Rekonstrueeritavaid ja rajatavaid veevarustuse torustikke on 13, 2 kilomeetrit, kanalisatsioonitorustikke 8,9 kilomeetrit, lisaks projekteeritakse kaks joogivee survetõste pumplat ja reoveepumpla. Pärast projekti valmimist 2010. aasta alguses korraldab Maardu Vesi ehitushanke.

Kogu ühtekuuluvusfondi projekti raames on kavas ühendada Maardu linn Tallinna ühisveevärgiga ning suunata reovesi Paljassaare reoveepuhastisse, rajada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise võimalus Muuga aedlinna elanikele, samuti viia kehtivate nõuetega vastavusse Kallavere asumi ühisveevärgi ja -kanalisatsioonivõrgud ning rekonstrueerida Vana-Narva mnt tööstuspiirkonnas kanalisatsioonivõrk. Tööd peavad olema valmis 2012.a. lõpuks.

Selle aasta jaanuaris tegi Keskkonnainvesteeringute Keskus otsuse kaasrahastada Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondist Maardu linna ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni rekonstrueerimistöid 264 miljoni Eesti krooni ulatuses.

Tagasi üles