Rahvaliit: kutsugem kokku Maarahva V Kongress

Rahvaliidu fraktsiooni esimees Karel Rüütli

FOTO: Priit Simson

Vastusena põllumajandusorganisatsioonide avaldusele toiduainetetootjate toetamiseks pöördus Rahvaliit kõigi maaeluga seotud ühenduste poole kutsuda juba lähiajal kokku Maarahva V Kongress.

Rahvaliidu juhatus peab hädavajalikuks taas kokku kutsuda Maarahva Kongress, et suurendada ühiskonna sidusust ja kaasata kohaliku eluga kursis olevaid inimesi otsima võimalusi, kuidas maaelu ja põllumajandus kriisist välja tuua.

«Maarahvas peab olema iseenda peremees ning kindlalt seisma oma huvide eest,» ütles Eestimaa Rahvaliidu esimees Karel Rüütli.

Varem on Maarahva Kongress aidanud maaelu ja põllumajanduse probleeme ühiskonnas teadvustada, kuid viimasest, IV kongressist on möödunud juba ligi kümme aastat.

Erakondadeülesel kongressil olid esindatud kõik vallad kolme saadikuga.

Rahvaliidu juhatuse hinnangul on Maarahva Kongressi kokkukutsumise vajaduse tinginud valitsuse haldussuutmatus, mille tõttu on kasutamata jäänud sajad miljonid kroonid maapiirkondade arenguks ette nähtud ELi toetusi, aga ka valitsuse ühepoolne otsus kärpida põllumeeste ELiga kokku lepitud toetusi.

Tagasi üles