Eesti Korteriühistute Liidu asutab Jõhvis idapiirkonna büroo

Narva kõrghooned.

FOTO: Põhjarannik

Eesti Korteriühistute Liidu (EKÜL) juhatuse esimehe Aivar Kala kohtumisel Ida-Viru maavanema Riho Breiveliga lepiti kokku EKÜL-i idapiirkonna büroo asutamises keskusega Jõhvis.


Kohtumisel tõdeti, et Ida-Virumaal on korteriühistute ühistegevus äärmiselt tagasihoidlik - Eesti Korteriühistute Liitu kuulub sealt vaid 20 liiget, samas elab selles piirkonnas koguni 4/5 elanikest kortermajades.


Lääne-Virumaalt kuulub EKÜL-isse 67 ühistut.Aivar Kala tutvustas maavanemale EKÜL-i uue arengukava põhisuundi, millest üheks olulisemaks kujuneb korteriühistute liidu üle-Eestilise struktuuri kujundamine ja arendamine.


Kavas on luua neli piirkonda - põhi, lõuna, ida, lääs, idapiirkonna keskuseks kujuneb Jõhvi.

Lisaks Ida-Viru maavanemale kohtus Aivar Kala Jõhvi asevallavanema Priit-Aulis Kesleriga. Kesleri sõnul aitab Jõhvi vald igati kaasa sellele, et korteriühistute arenguks ning ühistegevuse ergutamiseks vajalik info jõuaks sihtgrupini.


Tagasi üles