Valitsus andis Lüganuse vallas lubjakivi kaevandamiseks loa

Lüganuse vald, Suurkõrtsi lubjakivikarjäär.

FOTO: Priit Simson.

Valitsus otsustas anda loa lubjakivi kaevandamiseks Lüganuse vallas Ida-Virumaal, kuigi vald oli selle vastu.

Valitsuse heakskiidetud eelnõu kohaselt antakse ASile Kiviluks luba ehituslubjakivi kaevandamiseks Suurkõrtsi lubjakivikarjääris, Lüganuse vallas Ida-Virumaal.

Vastavalt maapõueseadusele on loa andmiseks vajalik kohaliku omavalitsuse nõusolek. Lüganuse vallavolikogu pole nõusolekut andnud kartuses, et kaevandamine võib avaldada suurt mõju piirkonna veevarustusele.

Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi ütles, et teema on üleval juba 2006. aastast. Pärast Lüganuse valla kaevandamisloa andmisest keeldumist, pöördus AS Kiviluks Tamkivi sõnul halduskohtusse, kus valla otsus tühistati. Nüüd andis valitsus kaevandamiseks loa.

Keskkonnamõju hinnanud eksperdid on seisukohal, et kaevandamisega avaldatakse keskkonnale ja inimeste heaolule suuremal või vähemal määral mõju. «Keskkonnariskid on kindlasti olemas, küll aga pole nad nii suured, et kaevandamisest tuleks loobuda,» ütles Tamkivi. Ta lisas siiski, et keskkonna olukorda tuleb hoolega jälgida.

Tamkivi rõhutas lubjakivikarjääri vajalikkust, sest läheduses toimuv Jõhvi-Kukruse maantee ehitus vajab palju killustikku.

Tagasi üles