Eesti Pank: tööjõukulude kiire kasv võib varsti hindadesse üle kanduda

Mida suurem tulu, seda vähem tulumaksu makstakse.

FOTO: Joosep Martinson / Õhtuleht

Teises kvartalis ületas hõive kasv tunduvalt majanduse reaalkasvu, mis tähendab, et tööjõu tootlikkus alanes. Maksu- ja Tolliameti statistika viitab sellele, et palgakulu kasvas kiiresti, sest keskmine palgaväljamaks kasvas 2013. aasta teises kvartalis 7 protsenti. Seega suurenes tõenäoliselt palga ja tootlikkuse lõhe, teatas Eesti Panga ökonomist Orsolya Soosaar.

Tugeva palgakasvu taga on tõenäoliselt järjest vähenenud vaba tööjõu hulk. Oht, et tööjõukulude kiire kasv kandub peagi üle hindadesse, on Soosaare hinnangul varem prognoositust suurem.

2013. aasta teises kvartalis kiirenes hõive kasv Statistikaameti hinnangul 3,3 protsendini. See hinnang põhineb Eesti tööjõu-uuringu tulemustel, mida on laiendatud rändega korrigeerimata tööealise elanikkonna arvule. Tänavu ei korrigeeritud seda arvu ka rahvastiku vanusestruktuuri muutusest tingitud tööealise elanikkonna loomuliku vähenemisega.

Hõivatute üldarvu aastakasv on seega Soosaare hinnangul ülehinnatud. Samas ei mõjuta see oluliselt tööturu suhtarve ega hõive kasvu kvartali võrdluses. Viimane oli Eesti Panga arvutuste kohaselt hooajalisi tegureid arvesse võttes suhteliselt kiire ja ulatus 2,7 protsendini. Kuigi majanduskasv on viimasel poolaastal püsinud tagasihoidlik, ulatub hõive määr 63 protsendini, mis on väga lähedal kriisieelsele tipptasemele.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles