Kalakasvatajad said peaaegu 100 miljonit

Äntu kalakasvatus.

FOTO: Arvet Mägi/Virumaa Teataja

PRIA määras 19 taotlejale kokku 98,6 miljonit krooni vesiviljeluse investeeringutoetust, mille abil rajatakse kaheksas maakonnas uusi kala- ja vähikasvandusi või täiendatakse ja rekonstrueeritakse juba varem tehtut.


Kokku vastas nõuetele 21 projekti, kahele paremusjärjestuses lõppu jäänule ei jätkunud selle taotlusvooru eelarves raha. Toetussummad jäävad vahemikku 0,4-8 miljonit krooni.

Koos omaosalusega plaanivad kala- ja vähikasvatajad teha oma vesiviljelusettevõtteis vähemalt 254 miljoni krooni ulatuses investeeringuid.

Toetusi määrati kaheksast maakonnast laekunud projektidele ning kõige rohkem on neid Saaremaalt - kuus. Saaremaale tuleb nii siia-, forelli- kui vähikasvandusi; toetus läheb tiikide kaevamiseks, hoonete ja rajatiste ehitamiseks ja seadmetega varustamiseks.

Tartumaal rahastatakse nelja projekti, Lääne-Virumaal kolme, mujal üht.

Tagasi üles