Swedbank: töötleva tööstuse 4-protsendiline kasv on hea tulemus

Tõnu Mertsina

FOTO: Erakogu

Swedbank Eesti peaökonomist Tõnu Mertsina kirjutab, et juunis aeglustus töötleva tööstuse toodangu kasv aastases võrdluses taas 2%ni . Viimastel kuudel on selle tegevusala toodangu kasv olnud üsna volatiilne. Käesoleva aasta esimese poolaasta jooksul kasvas töötleva tööstuse toodang 4%, mis on arvestades praegu maailma majanduses toimivat hea tulemus.

Töötleva tööstuse toodangu müük nii kodu- kui välisturule aeglustus 2%ni.  Käesoleva aasta esimesel poolaastal ületas välisturule suunatud töötleva tööstuse müügi kasv kodumaisel turul müüdud toodangut, kasvud vastavalt 8% ja 4%. Nagu eelmistelgi kuudel, suurenes juunis kõige enam elektroonikaseadmete müük kodumaisele turule (aastases võrdluses 81%), kusjuures selle aasta esimese 6 kuuga on müük kasvanud keskmiselt 72%. Keemiatoodete müük koduturule, mis on sellel aastal kasvanud keskmiselt 36%, aeglustus juunis. Suurematest tegevusaladest oli toiduainete, metalltoodete ja mööbli müük juunis languses. Välisturule suunatud müügist kasvas suurematest tegevusaladest enim toiduainete- ja elektroonikatööstuse toodang (kasvud vastavalt 19% ja 16%). Keemiatoodete müük välisturule, mis muidu oli esimese poolaasta jooksul tugeva kasvuga, juunis vähenes. Samuti vähenes juunis metallitoodete ja mööbli müük välisturule.

Töötleva tööstuse uued tellimused juunis küll vähenesid, kuid see näitaja on kuude lõikes üsna volatiilne. Käesoleva aasta esimesel poolaastal on tellimused kasvanud keskmiselt 8%.

Energiasektori toodang on viimasel kolmel kuul, aprillist juunini kasvanud stabiilselt 10-11% tempos. Juunis toodeti aastases võrdluses elektrit 12% rohkem, kuid soojuse toodang vähenes. Eesti hinnapiirkonnas oli juunis Eesti netoeksportija: netoeksport Lätti oli suurem, kui netoimport Soomest.

Aasta alguses kiirenema hakanud töötleva tööstuse ettevõtete laenuportfelli kasv on viimastel kuudel tasapisi aeglustunud, mis viitab kaudselt ka nende ettevõtete investeerimisaktiivsuse langusele. Ettevõtted püüavad hoida efektiivsust ning on muutunud oma investeerimisotsustes konservatiivsemaks. Jätkuvalt tagasihoidlik nõudlus ning suhteliselt suur tootmisvõimsuste ülejääk võivad täiendavat investeerimisvajadust vähendada.

Meie peamistest kaubanduspartneritest on Venemaa majandus jätkuvalt nõrk, kusjuures SKT kasv on 2009. aasta kriisist alates madalaim. Mõju avaldab Hiina majanduskasvu aeglustumine ja väiksem nõudlus Venemaa tooraine järele. Juunis oli töötleva tööstuse toodang ning ettevõtete investeeringud aastases võrdluses isegi languses. Valitsus on võtnud vastu majanduskasvu stimuleerimise kava riigipoolsete investeeringu kaudu. Samuti võidakse lähiajal langetada keskpanga baasintressi (Venemaa keskpanga baasintress on üks kõrgemaid, 8,25%; võrdluseks, EKP baasintress on 0,5%). Soome SKT langus on käesoleval aastal pigem süvenenud, tulenevalt ühest küljest nõrgast välisnõudlusest, kuid ka Soome majandusstruktuuri muutustest. Uus tootmise struktuur ei ole suutnud veel vajaliku kiirusega kohanduda rahvusvahelise nõudlusega. Soome töötleva tööstuse toodang on käesoleval aastal vähenenud juba enam kui 7%, elektroonikatööstuses ja elektriseadmete tootmises aga isegi 16%. Rootsi majanduskasv teises kvartalis küll aeglustus, kuid see peaks lähikuudel veidi hoogu juurde saama. Enim  panustavad kasvu eratarbimine ja netoeksport.

Eestis on tööstuse kindlustundeindikaator juunis ja juulis langenud tootmismahtude halvenenud väljavaadete, tellimuste ning tööjõu puuduse tõttu lähikuudel. Vastupidiselt Eestile on aga EL ja euroala  tööstuse kindlustundeindikaator veidi paranenud. Eurotsooni ostujuhtide koondindeks (PMI) näitab juba mitmendat kuud kasvu ning see tõusis juulis 18 kuu kõrgeimale tasemele. Töötleva tööstuse PMI kerkis juulis üle 50, ning jõudis viimase 2 aasta kõrgema tasemeni, mis annab märku euroala majandusväljavaadete paranemisest. Vaatamata Eestis töötleva tööstuse kasvu aeglustumisele juunis ootame lähikuudel siiski mõõduka kasvu jätkumist.

Tagasi üles