Rohelised esitasid lisaeelarve toetamise tingimused

Riigikogu saal

FOTO: Peeter Langovits

Eestimaa Roheliste volikogu võttis täna vastu seisukoha vähemusvalitsuse esitatava lisaeelarve toetamise tingimuste kohta.

Lähtudes vajadusest 2009. aasta teiseks pooleks vastu võtta negatiivne lisaeelarve, toetab Roheliste volikogu vähemusvalitsuse esitatava lisaeelarve vastuvõtmist järgmistel tingimustel, vahendas erakonna pressiesindaja.

1) Energiamajanduse muutmise kava sisseviimine järgneva poole aasta jooksul, mis loob aluse vähemalt 500 korterelamu renoveerimiseks ja ligi 500 väikekatlamaja üleviimisele taastuvkütustele, eelkõige puitkütustele.

2) Roheliste eesmärk on 10 aasta jooksul renoveerida üle 10000 elamu ja kõik fossiilkütustel töötavad katlamajad üle viia kodumaistele taastuvkütustele.

3) Nimetatud kava taaskäivitab ehitussektori, loob mitu tuhat uut töökohta ning vähendab oluliselt maagaasi ja naftaproduktide importi, mille asemel võetakse kasutusele kodumaised kütused.

4) Nende investeeringute aluseks peavad olema sisse viidud vastavas mahus energia-aktsiisitõusud ning suurenevad keskkonnakasutuse tasud.

5) Näeme ette aktsiisitõusust enim puudutatud leibkondadele kompensatsioonifondi loomist.

6) Oleme reformimata metsamaa paketina müügi vastu.

7) Eurorahade kasutamist tuleb oluliselt tõsta läbi bürokraatlike tõkete eemaldamise ja suurema riigasutuste ja kodanikühenduste omavahelise koostöö.

Tagasi üles