Väätsa Agro sai üle poole miljoni euro kahjumit

Väätsa Agro lüpsilehmad.

FOTO: Ardi Truija

Väätsa Agro sai eelmisel aastal 4,56 miljoni eurose müügitulu juures 0,55 miljonit eurot kahjumit. Üleelmisel aastal oli ettevõtte kasuminumber 3,67 miljonit eurot, selgub majandusaasta aruandest.

2012. aastal kasutati kokku 4 467 hektarit maad. Aasta lõpu seisuga oli aktsiaseltsi omandis 1 965 hektarit, kasutusvalduses 330 hektarit ja pikaajalisel rendil 2 172 hektarit maad.

Aruandeaastal saadi 1 011 602 eurot põllumajanduse ja maaelu arengu toetusi. Toetused moodustasid 24 protsenti omatoodetud põllumajandussaaduste realiseerimisest saadud tulust.

21. septembril 2009 algatas Pärnu Maakohus AS Väätsa Agro saneerimismenetluse. Nii Pärnu Maakohus kui ka Tallinna Ringkonnakohus kinnitasid Väätsa Agro esimese saneeerimiskava. 09. mai 2011 määrusega tühistas Riigikohus Pärnu Maakohtu ja Tallinna Ringkonnakohtu määrused, millega esimene saneerimiskava kinnitati, jättis Väätsa Agro saneerimiskava kinnitamata ja lõpetas saneerimismenetluse. Pärnu Maakohtu 22. juuni 2011 kohtumäärusega algatati teine Väätsa Agro saneerimismenetlus ja 10. novembril 2011 tegi Pärnu Maakohus määruse, millega kinnitas Väätsa Agro teise saneerimiskava.

2012. aasta aprillis omandas Väätsa Agro emaettevõtja, Trigon Agri kontserni kuuluv Trigon Dairy Farming AS, AS-i Swedbank, AS-i Swedbank Liising ja OÜ Hanseatic Capital Estonia nõuded. 2012. aasta detsembris täitis AS Väätsa Agro saneerimiskava ennetähtaegselt ja Pärnu Maakohtu 10. jaanuari 2013 määrusega saneerimismenetlus lõpetati.

Tagasi üles