Pistise ja altkäemaksu eristamine kaob

Pistis

FOTO: Joosep Martinson / Õhtuleht

Justiitsministeerium saatis täna kooskõlastusele eelnõu, millega kaotatakse karistusseadustikust pistise mõiste, alles jääb vaid altkäemaks.

Pistis on ebaseaduslik tasu ametiisikule seadusliku teo toimepanemise eest. Altkäemaks on tasu ebaseadusliku teo toimepanemise eest. Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsler Kristel Siitam-Nyiri rääkis, et edaspidi vahetegemine pistise ja altkäemaksu vahel kaob ning pistise ja altkäemaksu koosseisud liidetakse

«Praktikas on nende tõendamisel tekkinud probleeme,» põhjendas ta, tuues näiteks juhtumi, kui isik pöördub ametniku poole, maksab talle raha, öeldes, et tahab sellist ja sellist tulemust, kuid ei täpsusta, kas tulemuse peaks saavutama seaduslike või ebaseaduslike vahenditega.

«Praktikas on tekkinud probleem, millise paragrahvi alusel süüdistus esitada,» ütles Siitam-Nyiri. «Tänane eristamine on tekitanud palju küsimusi ka rahvusvahelises plaanis.»

Siitam-Nyiri rääkis, et karistuse raame natuke liigutatakse, et anda kohtule võimalus valida konkreetsel juhul sobiv karistus. Karistuse alammääraks jääb lihtkoosseisu puhul senine pistise eest ette nähtud alammäär ja ülemmääraks seni altkäemaksu eest ette nähtud ülemmäär.

Lisaks luuakse eraldi koosseis altkäemaksule erasektoris.

«Kui täna räägime ametialastest kuritegudest, siis erasektor ametialaste kuritegude mõiste alla ei mahu,» ütles Siitam-Nyiri. «Ka täna on võimalik süüdistust esitada altkäemaksu eest, mis on erasektoris vastu võetud või antud, aga õiguslikult pole nende sätete paigutamine ametialaste süütegude alla päris põhjendatud, sellest tulenevalt oleme neile loonud eraldi paragrahvid.»

Siitam-Nyiri viitas hiljuti avaldatud Transparency Internationali korruptsioonibaromeetrile, kus oli välja toodud, et korruptsioon erasektoris on valdkond, millega tuleks Eestis põhjalikumalt tegeleda.

Eelnõu on plaanis valitsusele esitada 2013. aasta sügisel. Plaani järgi on jõustamise tähtaeg 2015. aasta 1. jaanuar.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles