Ligi: eurotsoon muutub tugevamaks

Rahandusminister Jürgen Ligi.

FOTO: Toomas Huik

Euroala ja ELi rahandusministrid arutasid eile ja täna toimunud kohtumistel Brüsselis üldise majandusolukorra ja rahaliidu tuleviku üle.

Eile sai eurogrupp ülevaate Kreeka ja Hispaania finantsabiprogrammidest ja olukorrast Küprosel. Ministrid kinnitasid ühisavalduses, et Kreeka on üldiselt õigel teel ning sealne majanduse olukord on paranemas.

«Kreekal seisab palju muudatusi ees, kuid need rajavad baasi uuele kasvule. Ülepaisutatud valitsussektor kahaneb, et anda erasektorile toimetamiseks hingamisruumi,» ütles rahandusminister Jürgen Ligi.

«Kuigi programmiriikidel on palju tööd, muutub eurotsoon järjest tugevamaks. Majandus- ja eelarvepoliitika koordineerimise süvenemine annab stabiilsust ja kindlust, et tulevikus on riigirahandus korras,» sõnas minister. Ta lisas, et see kindlus aitas ka Lätil euroga liitumise otsust teha.

Täna võtsid rahandusministrid vastu Läti euroga liitumiseks vajalikud seadusandlikud muudatused. Lati ja euro ametlikuks vahetuskursiks kinnitati senine 0,70284 latti euro kohta. 

Eesistujariik Leedu tutvustas ELi rahandusministritele oma tegevusplaani, mille fookuses on majandus- ja rahandusliidu tugevdamine, sealhulgas edasiminek pangandusliiduga. Leedu paneb rõhku ka majandusjuhtimise uute meetmete rakendamisele ja plaanib edasiminekut võitluses maksupettustega.

Lisaks valmistasid ministrid ette Moskvas toimuva G20 rahandusministrite ja keskpankade juhtide kohtumise seisukohad.

Tagasi üles