Riigikontroll: NO99s ja Kumus tehti keelatud tehinguid seotud osapooltega

Teatris NO99 toimus avalik lugemine «Reformierakonna juhatuse koosolek». Teater NO99 trupp kandis Tiit Ojasoo ja Ene-Liis Semperi juhendamisel esimest korda ette uue Eesti algupärandi.

FOTO: Andres Haabu

Täna avalikustatud riigikontrolli auditist selgub, et kahes kultuuriministeeriumi valitsusalas olevas asutuses tehti keelatud tehinguid seotud osapooltega.

Auditi käigus selgus, et Teater Vanalinnastuudio (NO99) oli sõlminud töövõtulepingu lavastajateenuse ostmiseks 6000 euro eest MTÜga, kelle juhatuse liikmeks on teatri direktor-loominguline juht Tiit Ojasoo.

Korruptsioonivastase seaduse § 24 lõike 1 järgi on ametiisikul keelatud sooritada tehinguid iseendaga. Samuti ei või ta volitada oma alluvaid tegema vastavaid tehinguid tema asemel. Iseendaga sooritatava tehinguna käsitatakse muu hulgas korruptsioonivastase seaduse § 24 lõike 2 p 5 kohaselt tehinguid mittetulundusühinguga, mille liige ta on.

Selles olukorras oleks olnud riigikontrolli hinnangul õige taotleda kultuuriministrilt direktorile loomingulisele juhile lavastamise eest täiendava tasu maksmist.

Eesti Kunstimuuseum ostis asju kokku 5196 euro eest osaühingult, kelle juhatuse liige ja üks omanikest on muuseumi näitusteosakonna juhataja.

Muuseumi selgituse kohaselt osales näitusteosakonna juhataja nende tehingute sooritamisel muuseumipoolse läbirääkijana ja kuulus otsustajate hulka. Riigikontrolli hinnangul on tegemist huvide konfliktiga.

Osalemine sellise hanke läbirääkimistel ja otsustamisel ei ole riigikontrolli hinnangul erapooletu ning mõjutab otseselt osakonnajuhatajaga seotud osaühingu majanduslikku seisu. Samuti puudusid muuseumil materjalid, mis tõendaksid, et küsiti konkureerivaid pakkumusi.

Kultuuriminister Rein Lang teatas vastuseks riigikontrollile, et on võtnud asja teadmiseks ning ministeerium kaalub pöördumist politsei poole, et selgitada välja, kas teos võivad esineda väärteo tunnused.

Tagasi üles