Riigikontroll: kultuuriministeerium jättis kolm riigihanget läbi viimata

Kultuuriminister Rein Lang.

FOTO: Toomas Huik / Postimees

Riigikontroll leidis täna avalikustatud auditist, et kultuuriministeeriumi valitsemisalas oli rikutud riigihangete seadust, jättes korraldamata riigihankemenetlusi.

Ministeeriumis oli korraldamata riigihankemenetluse õhutranspordi teenuse ostmiseks, kuigi aruandeaastal on lennupiletite eest makstud üle 94 000 euro. Riigihanget ei korraldanud ka Eesti Kontsert, kuigi ostis lennupileteid vähemalt 54 000 euro eest.

Samuti oli Eesti Meremuuseumil toiduainete ostmiseks hange korraldamata, kuigi eelmisel aastal osteti toiduaineid kokku üle 119 000 euro eest.

Auditist selgub, et kultuuriminister Rein Lang nõustus oma vastuses riigikontrolli tähelepanekute ja soovitustega, teatades, et ministeeriumil on plaanis korraldada valitsemisala asutustele ja sihtasutustele riigihangete teemaline koolitus.

«Samas märgime ära, et ministeeriumipoolne järelevalve valitsemisala riigihangete üle saab olla täpselt nii tõhus ja tihe, kui olemasolev ressurss seda võimaldab. Hetkel on meil nii ministeeriumi enda hangete tarbeks kui ka valitsemisala nõustamiseks ja järelevalveks vaid üks töötaja,» selgitas Lang oma vastuses.

«Seetõttu ongi olnud senini võimalik valitsemisala vaid nõustada ning pole olnud võimalik viia läbi piisaval määral järelevalvetoiminguid. Lisaks kaalume ministeeriumipoolsete ettepanekute tegemist rahandusministeeriumile riigihangete seaduse muutmiseks, kuna leiame, et mõned seadusesätted vajavad kaasajastamist ning praktilises elus mitte ei aita riigiressurssi säästa, vaid tekitavad põhjendamatut lisakulu.»

Tagasi üles