Elektrilepingut omavate tarbimiskohtade arv jõudis mais 73 protsendini

Elekter.

FOTO: Elmo Riig / Sakala

Sõlmitud elektrilepingute andmete kohaselt oli üldteenus mai lõpus kasutusel 27 protsendil tarbimiskohtadest ning leping elektri ostuks oli olemas vastavalt 73 protsendil tarbimiskohtadest, teatas Elering.

Elektrilepingut omavate tarbimiskohtade osakaal tõusis viimase kuuga ühe protsendipunkti võrra.

Avatud turu lepingute alusel ostetud elektri kogus ulatus maikuus 88 protsendini kogu ostetud elektri kogusest ning üldteenust kasutavate tarbimiskohtade arvele langes 12 protsenti elektrikogusest.

Sõlmitud elektrilepingutest olid 80 protsenti tähtajalised ja ülejäänud 20 protsenti tähtajatud.

Kliente, kes on otsustanud vahetada müüjat ning kellel hakkas juuni algusest kehtima leping uue elektrimüüjaga, oli 822.

Bilansihaldurite turuosad, mis sisaldavad nii võrguettevõtjate võrgukadusid kui ka üldteenuse korras tarbitud elektri kogust, on toodud alljärgnevas tabelis.Tabelis on bilansihaldurite portfellide osakaalud süsteemi tarbimisest arvutatud bilansihalduri bilansipiirkonnas mõõdetud tarbimise kogumahu alusel. Bilansiportfellide turuosad ei ühti bilansihaldurite enda osadega elektri müügil lõpptarbijatele, kuna bilansiportfell sisaldab ka portfelli kuuluvate teiste müüjate elektrikoguseid. Tabelis on välja toodud üksnes suuremate elektrimüüjate osakaalud turu kogumahust.

 

märts

aprill

mai

Eesti Energia AS bilansiportfell

73,4%

71,6%

71,0%

sh VKG Energia

2,2%

1,0%

0,7%

Elektrum Eesti OÜ bilansiportfell

10,5%

12,2%

12,5%

Baltic Energy Services OÜ bilansiportfell

8,3%

8,7%

8,9%

sh 220 Energia OÜ

1,7%

1,7%

1,5%

sh TS Energia OÜ

1,3%

1,2%

1,0%

sh VKG Elektrivõrgud OÜ

1,2%

1,2%

1,2%

sh Sillamäe SEJ AS

0,7%

0,7%

0,8%

sh AS Loo Elekter

0,2%

0,2%

0,2%

Nordic Power Management OÜ bilansiportfell

2,7%

2,4%

2,3%

sh Imatra Elekter AS

1,6%

1,4%

1,3%

sh Eesti Gaas AS

0,1%

0,1%

0,2%

Elektrimüügi AS bilansiportfell

1,1%

1,2%

1,1%

Eleringi võrgukaod bilansiportfell

4,0%

4,0%

4,2%

Tagasi üles