Euroopa Komisjon tahab muuta riigihanked täielikult digitaliseerituks

E-poest ostmine peaks muutuma turvalisemaks.

FOTO: Arvo Meeks / Valgamaalane

Euroopa Komisjon tegi kolmapäeval ettepaneku direktiivi eelnõu kohta, mis käsitleb elektrooniliste arvete esitamist riigihangete puhul.

Ettepanekule on lisatud teatis, milles komisjon esitab oma visiooni riigihankemenetluse täieliku digiteerimise, niinimetatud täielikult elektrooniliste riigihangete kohta, seisab komisjoni kodulehel avaldatud teates.

E-arveldamine on oluline samm teel paberivaba avaliku halduse suunas Euroopas. See on üks Euroopa digitaalse tegevuskava prioriteete, teatab komisjon.

Samuti peidab see endas komisjoni hinnangul märkimisväärset kasupotentsiaali nii majanduslikust kui ka keskkondlikust seisukohast.  

Komisjoni hinnangul annaks e-arveldamise kasutuselevõtt riigihangetes Euroopa Liidus (EL) kokkuhoiuks kokku kuni 2,3 miljardit eurot.

Siseturu ja teenuste volinik Michel Barnier sõnul on modernse ja tõhusa avaliku halduse tagamine EL-is Euroopa Komisjoni prioriteet.  

«E-riigihangetele ja eelkõige e-arveldamisele üle minnes võime saavutada märkimisväärse kokkuhoiu ja muuta elu kergemaks nii valitsuse kui ka tuhandete siseturul tegutsevatele ettevõtjate jaoks. Loobudes paberarvetest ja võttes kasutusele täielikult elektroonilise arveldamise, on võimalik vähendada arvete saamisega seotud kulusid 30–50 eurolt ühele eurole,» märkis volinik.

«See on praeguses majanduslikus olukorras teretulnud ja vajalik kokkuhoid. Avalik sektor on EL-is suurim kulutaja ja peaks seepärast etendama siinkohal juhtivat rolli,» lisas ta.

Direktiivi eelnõus elektrooniliste arvete esitamise kohta riigihangete puhul tehakse ettepanek luua e-arveldamist käsitlev Euroopa standard, mis peaks parandama koostalitlusvõimet erinevate, peamiselt liikmesriikide e-arveldamise süsteemide vahel.

Selle eesmärk on kõrvaldada õiguslik ebakindlus, liigne keerukus ja täiendavad tegevuskulud ettevõtjate jaoks, kes on praegu sunnitud kasutama eri liikmesriikides erinevaid e-arveid.

See aitab ka e-arvete laiemat kasutuselevõttu Euroopas. Praegu on see väga kesine, moodustades kõigist saadetud ja saadud arvetest üksnes 4–15 protsenti, märgib komisjon.

Tagasi üles