Euroopa Komisjon: Rail Balticu rajamiseks on vaja ühisettevõtet

Raudtee

FOTO: Priit Simson

Euroopa rööpmelaiusel Rail Balticu uue trassi rajamiseks on möödapääsmatult vajalik aktsiaseltsina tegutseva ühisettevõtte moodustamine, ütles Euroopa Komisjoni Rail Balticu projekti koordinaator James Bond BNSile.

«Me oleme jõudnud otsustava hetkeni. Me oleme kokku leppinud trassi kulgemise tee ja lisaks sellele oleme kokku leppimas finantseerimist,» ütles Bond vastuseks küsimusele Rail Balticu võimaliku finantseerimise kohta Euroopa Liidu 2014.–2020. aasta eelarvest. Praegu peaksid Balti riikide valitsused tema sõnul leppima kokku ühisettevõtte struktuuris.

«Kuni seda ei ole, oleme blokeeritud,» ütles Bond. Ettevõtte asutamist Rail Balticu uue trassi arendamiseks ja ehitamiseks toetavad peale Euroopa Komisjoni ka Eesti ja Läti ning projektis kaudsemalt osalevad Soome ja Poola, ütles Bond.

«Üks riik pole piiratud vastutusega aktsiaseltsi asutamist heaks kiitnud,» ütles Bond, viidates Leedule. Leedu valitsus on soovinud, et Rail Balticut arendaks iga Baltimaade raudteeinfrastruktuuri ettevõte eraldi, ilma et ühisettevõtet moodustataks.

Leedu pakutud lahendus moodustada Rail Balticu arendamiseks Euroopa majandushuviühendus (EEIG) on Bondi sõnul realiseerimatu. «Sellele ei saa kapitali kaasata, seda ei saa pangad finantseerida,» ütles Bond. Suure infrastruktuuriprojekti arendamiseks pole teist teed kui ettevõtte moodustamine, lisas ta.

Bond ütles, et usub Rail Balticu kui kaubaveoliini majanduslikku tasuvusse. «Asi on selles, et kuna ei ole raudteed, ei ole ka liiklust,» ütles Bond. «Rahvusvaheline konsultatsiooniettevõte on näidanud, et on väga reaalne potentsiaal kaubaveoks, eriti Tallinna ja Riia vahel.»

Samuti pakuks tema sõnul Rail Baltic reisijatele mugavat võimalust reisida Baltimaade vahel kiirusel, mis läheneks lennureisile ja mis oleks kindlasti kiirem bussist.

Ühisettevõtte loomine oleks kõige efektiivsem viis Rail Baltic ehitada, ütles Läti transpordiminister Anrijs Matiss kolmapäeval BNSile. «Ühisettevõttel oleks üks juht ja koordinaator. Kui projekti teostaks kolm ettevõtet, oleks koordineerimine riikide vahel komplitseeritud. Rail Balticu elluviimist ei tohi ühes riigis edasi lükata ning igasugune kõrvalekalle ajakavast ja põhimõtetest on lubamatu,» ütles Matiss.

Minister märkis, et kolm Balti riiki on kokku leppinud viia vajalik paberitöö ühisettevõtte asutamiseks lõpule juuli lõpuks. «Läti pool on praeguse pakkumisega täiesti nõus,» sõnas minister.

Balti riikide loodud töögrupp jätkab arutelusid, kuidas luua Rail Balticu projekti elluviimiseks ühisfirma, sel nädalal peeti rahvusvahelise töörühma kohtumine Riias ja järgmine tuleb Helsingis.

Rail Balticu töögrupp loodi Balti riikide transpordiministrite 2012. detsembrikuu otsusega. Igast riigist kuulub sinna kaks esindajat. Töögrupp on koostanud ühisfirma loomise ettepanekud, mis hõlmavad selle juhtimisstruktuuri, õiguslikku staatust, aktsionäride lepingut, rahastamist, tegevuse koordineerimist. Sel astal on otsustatud kutsuda projekti partneriteks Poola ja Soome.

Töögrupi viimasel kohtumisel esitas Leedu nägemuse, et parima seadusliku aluse koostööle pakub Euroopa majandushuvigrupp (EEIG). Läti ja Eesti esindajad esitavad nädala jooksul selle kohta oma seisukoha.

Rail Balticu projekt näeb ette taasluua ühendus Balti riikide ja Euroopa raudteevõrgu vahel. Projekt peaks hõlbustama piirkonna lõimumist Helsingist algava raudtee abil, mis ühendaks Tallinna, Riiat, Kaunast, Varssavit ja Berliini ning mida oleks põhimõtteliselt võimalik pikendada Veneetsiani.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles