Euroopa Komisjon kahtleb konkurentsiameti kavandatud lairibaühenduse kuluarvestusmetoodikas

Tagasi üles